Vatikán spravuje nový pápež František

Magický dátum 13.3.2013 vo večerných hodinách. Dymový signál oznamuje, že Vatikán má novú hlavu štátu a katolícki veriaci nového pápeža. Šéfom najťažšieho úradu kresťanského sveta sa stal argentínsky kardinál Jorge Mario Bergoglio. Nad farbou dymu z komína či rýchlosťou rozhodovania konkláve sa vynára množstvo úvah. Tie by však nemali zatieniť vážnejšie témy spojené so súčasným stavom sveta a pôsobením katolíckej cirkvi v ňom. Čo z nej spraví nový pápež František ?

Papa Francesco Pink  Nový Pápež František v budúcom ružovom svete - Papa Francesco in future pink World

Postavenie zastaralej cirkvi v novom modernom svete začiatku 21. storočia nie je jednoduché. Rýchly rozvoj technológií významne mení svet a ľudí. Fenomén číslo jedna súčasnej doby internet poskytuje informácie komukoľvek kamkoľvek na tejto planéte. Demokracia, sloboda, voľný pohyb, ľahkosť cestovania, virtuálna realita. Všetko to konkuruje cirkvi v oblasti formovania duchovného rozmeru ľudstva. Množstvo skutočných aj pomyselných kamier monitoruje dianie v každom kúte sveta, kde sa už takmer nedá skryte páchať násilie či udržiavať nevedomosť ani nadiktovanú poslušnosť. Cirkev súčasné tempo nezachytila, ostala zacyklená kdesi sama v sebe. Vatikán ostáva na zastaralých princípoch, ktoré dnešného človeka nemajú čím osloviť.

Neodpovedanie na podozrenia, tajnostkárstvo, ututlávanie, kauzy, korupcia, sexuálne škandály, hromadenie majetku, umlčovanie pokrokových hlasov vo vlastných radoch. Praktiky spôsobujúce nezáujem až averziu a masívny odliv veriacich. Podpora cirkvi svetskou mocou je minimálna, vzájomné vzťahy okrem ekonomických sú takmer nulové. Spolupráca s panovníkmi mocných krajín z čias feudalizmu je iba práchnivou spomienkou. Namiesto nastúpenia na novú cestu sa konzervujú staré časy. Po odchode "veľkého" pápeža, ktorého veriaci milovali nastupuje do úradu muž zvlášť vysokého veku v čase, kedy je úpadok inštitúcie už alarmujúci. Žeby samotná strata schopnosti chápať princíp sveta stvoreného?

Každý, kto by si po takýchto slovách skúsil vo vlastnom vnútri úprimne prehodnotiť stav svojich vecí, svojho ducha, čistoty, pravdivosti, oddanosti, zodpovednosti, viery ... sediac pri tom na pápežskom stolci môže dôjsť k rozhodnutiu, aké urobil Benedikt XVI. vo februári 2013. Vyslovil slová všetci sme hriešni a odstúpil. Prijať úrad pápeža je najťažšie rozhodnutie pre ktoréhokoľvek z kandidátov. Zodpovednosť ktorú tým na seba preberá je nepredstaviteľná. Inštitúciu nerobí inštitút, ale osoba ktorá ho vedie. Je dôležité, kto je pápežom, komu bude načúvať miliarda veriacich bytostí, za ktoré on preberá zodpovednosť. Je to ľahké a ťažké zároveň. Ľahké pre toho, kto si dokáže úprimne odpovedať: áno som schopný pokračovať v poslaní sv. Petra.

Pápež Benedikt XVI. nečakane ohlásil odchod

Je ťažké posúdiť smrteľníkovi veľkosť, alebo slabosť rozhodnutia Benedikta XVI. Ostáva to na vašom cite, ku ktorému stanovisku sa prikloníte. Bolo jeho osobným rozhodnutím prijať úrad, je jeho osobným rozhodnutím odísť z neho. Asi sa nedá očakávať okrem oficiálneho stanoviska "nedostatok síl" žiadny hlbší náhľad do jeho vnútra, na skutočné pohnútky takého vážneho rozhodnutia. Vzniká priestor na množstvo výkladov, špekulácií. Všetky ostávajú dohadmi. Skutočné dôvody si Benedikt XVI. odnesie so sebou. Nastúpiť po Jánovi Pavlovi II. bola neľahká úloha o to viac, že Ján Pavol II. sa tešil nevídanej obľube veriacich. Myslím, že napriek všetkému si Benedikt XVI. zaslúži poďakovanie a čas ukáže, že jeho odchod patril medzi silné činy.

10.2.2013 - Twitter, ktorý sleduje 1,5 mil fanclub pápeža Benedikta XVI. zacvrlikal odkaz: "My všetci musíme veriť v silu Božieho odpustenia. Všetci sme hriešni, ale Jeho milosť z nás robí nových ľudí"

11.2.2013 - Pápež Benedikt XVI. oznámil svoje rozhodnutie ukončiť pôsobenie vo funkcii pápeža. Tento krok učinil na schôdzi kardinálov, po dlhšom zvažovaní. Ako dôvod svojej abdikácie oznámil nedostatok síl na výkon zverenej služby, cit.: "... s vedomím vážnosti tohto kroku, s plnou slobodou vyhlasujem, že sa vzdávam služby rímskeho biskupa, následníka svätého Petra" - posledné verejné vystúpenie Pápeža Benedikta XVI.

28.2.2013 - Odstúpenie Benedikta XVI. Bývalý pápež sa nevracia späť do rodnej krajiny, ktorou je Nemecko, ale slobodne ostáva naďalej vo Vatikáne, kde chce byť cirkvi prospešný svojimi modlitbami.

Rýchla voľba nového pápeža, konkláve stačili dva dni

Posledná voľba, ktorá sa konala 18.4.2005 po úmrtí pápeža Jána Pavla II. bola pomerne rýchla, stačili len tri hlasovania a jeden z kardinálov oznámil svetu známou formulou: "Annuntio vobis gaudium magnum: habemus papam". Oznamujem vám veľkú radosť: máme pápeža. Na pápežský trón zasadol nový pápež Benedikt XVI. civilným menom Joseph Ratzinger, kardinál z Nemecka. Systém voľby určuje, že v rámci hlasovania musia podporiť nového pontifika najmenej dve tretiny kardinálov. V minulosti sa konkláve dokázalo pretiahnuť až na rekordných dva roky a deväť mesiacov (r.1268), kedy sa nevedeli zhodnúť na pápežovi.

Pápeža Františka zvolili kardináli v jednom z najkratších konkláve v histórii cirkvi, ktoré sa začalo v utorok 12.3.2013. Výsledok dosiahli už druhý deň zasadania za zavretými dvermi 13.3.2013. Na oznámenie výsledku sa používa vskutku atraktívna metóda, dymenie. Farebné dymenie je spôsob signalizácie naozaj vzrušujúci a jedinečný, siaha do ďalekej histórie ľudstva. Po vzore cirkvi by dymenie mohli prevziať aj do iných oblastí života, kde je potrebné niečo signalizovať. Nie všetko staré treba zavrhnúť. Signál farebným dymom vyjadruje význam "nie" ak je tmavej farby, naopak svetlý dym oznamuje "áno".

Rozdá cirkev majetky v duchu odkazu Františka z Assisi ?

Nový pápež, ktorý bol zvolený v jednom z najkratších konkláve v histórii cirkvi, je v poradí už 266. pápežom. Na svätopeterský stolec zasadne Argentínčan. Bývalý arcibiskup z Buenos Aires. Jorge Mario Bergoglio sa narodil r. 1936 a ako 76 ročný sa stáva hlavou katolíckej cirkvi. Argentína bude prvou americkou krajinou, ktorá dodá Vatikánu pápeža. Nástupca Benedikta XVI. prijal pápežské meno František, ktorým dáva jasný signál, kam chce nasmerovať cirkev pod svojim vedením. Od 13.3.2013 sa o duchovnú potravu veriacich stará a samotný bohatý štát Vatikán spravuje nový pápež František. Rozdá bohatstvo v duchu odkazu Františka z Assisi ?

Jeho vzor František z Assisi nebol reformátor, modlil sa za obrátenie k Bohu a poslušnosť Cirkvi. František počul o úpadku Cirkvi, ale vždy sa správal voči Cirkvi a jej ľuďom s najväčším rešpektom. Raz niekto rozprával o kňazovi, ktorý žije so ženou a opýtal sa Františka, či sú platné sviatosti z rúk takéhoto kňaza, tu František pokľakol pred kňazom a pobozkal ruky, ktoré vedie Boh. Verne nasledujúc Evanjelium, oblečený v handrách, hovoril o Božej láske. Modliac sa v kostole San Damiano, prehovoril k nemu Kristus z kríža. Trikrát zopakoval: "František, nevidíš, že sa môj dom rozpadá? Oprav ho!" A František opravoval jeden kostol za druhým.

Na opravu kostolov si František bral financie z obchodu svojho otca. To viedlo až k súdnemu sporu, ktorý sa konal verejne na námestí. František sa vyzliekol donaha, vzdal sa svojho dedičstva a zriekol sa svojho otca, ktorý naňho podal žalobu slovami: "Do dnešného dňa som ťa volal svojím otcom na tejto zemi, odteraz však chcem hovoriť: Otče, ktorý si na nebesiach." Kostol Santa Maria degli Angeli, ktorý dostal od benediktínskeho opáta sa stal strediskom nového náboženského hnutia, r.1212 vznikol prvý františkánsky kláštor v Toskánsku neďaleko Cetony a mužská Rehoľa menších bratov. František bol vysvätený za diakona. Ostal ním po celý život. Preferoval chudobu, lásku, skromnosť a úctu ku kňazstvu.

Jeho Svätosť Dalai Lama gratuluje novému Pápežovi Františkovi

Hneď na druhý deň po zvolení Pápeža Františka prišlo do Vatikánu množstvo gratulácií od najvýznamnejších predstaviteľov krajín sveta. Medzi najzaujímavejie patrí gratulácia Dalai Lamu. Dňa 14.3.2013 - Jeho Svätosť Dalai Lama na Twitteri, ktorý sleduje jeho 6,5 mil fanclub zacvrlikal: blahoželanie novému pápežovi.

Oboznámený zvolením nového Pápeža, Jeho Svätosť Dalai Lama neváhal s písomným vyjadrením gratulácií: "Rád by som vám vyjadril svoj pozdrav a radosť z vášho historického zvolenia za Pápeža." Na pontifikátov historický výber mena napísal: "Hoci nepoznám dosť dobre mnoho katolíckych svätcov, viem o Sv.Františkovi, keďže som navštívil Assisi a zúčastnil sa medzináboženských stretnutí na tomto mieste. Jeho disciplína, jednoduchosť jeho spôsobu života a jeho láska ku všetkým tvorom sú kvality, ktoré považujem za hlboko inšpirujúce. Som pohnutý vedomím, že práve jeho meno ste si vybrali pre svoje pápežstvo."

V spomienkach na srdenčné stretnutia s pápežom Pavlom VI, Jánom Pavlom II a Benediktom XVI a inými kresťanskými bratmi a sestrami, sa Jeho Svätosť teší na stretnutie s novým lídrom rímskokatolíckej cirkvi: "Je mi veľkým potešením že som mohol stretnúť a potešiť sa z priateľskej konverzácie s vašimi bezprostrednými predchodcami a počas posledných asi 40 rokov, sa mohol zúčastňovať na plodných zdieľaniach s mojimi kresťanskými bratmi a sestrami. Dúfam že budem mať tú česť aj na stretnutie s vami niekedy v blízkej budúcnosti."

Mapa Vatikánu, preštudujte pred cestou

Udalosti posledných dní spôsobili významný záujem o cestovanie do Vatikánu. Množstvo veriacich sa sem pravidelne vracia pri príležitosti rôznych cirkevných sviatkov. Dovolenka v Taliansku za účelom duchovného povznesenia je nádherným dôvodom na cestovanie. Vatikán sa významne podieľa na návštevnosti Ríma, kde sa nachádza. Tento malý štát je zaradený v katalógoch mnohých cestovných kancelárií, ktoré organizujú hromadné návštevy svätej stolice, poznávacie zájazdy, púte veriacich po celý rok. Ak sa vydáte do Vatikánu, nech už to bude individuálne alebo v organizovanej skupine, určite si preštudujte pred cestou mapu Vatikánu, resp. mapu Ríma. Váš pobyt v Ríme môže byť náročný, ako bývajú takéto davové zhromaždenia. Znalosť prostredia (mapa Ríma, mapa Lazio) situáciu značne uľahčí.

Vatikán je mestský, cirkevný štát nachádzajúci sa v Ríme, hlavnom meste Talianska v regióne Lazio. Klikacia mapa Lazia pomôže aj pri výbere ubytovania.


Zväčšiť mapu


Odporučené čítanie:
Wikipedia - František z Assisi
Basilica San Francesco in Assisi.
Francis - oficiálna stránka pápeža
Vatican The Holy See - oficiálna stránka Vatikánu
News Vatican - spravodajstvo z Vatikánu
Vatikán Wikipédia - encyklopédia
Vatican Wikitravel Guide - cestovateľský portál
Papa Twitter - Twitter pápeža > https://twitter.com/Pontifex
Dalai Lama Twitter - Twitter Dalai Lamu> https://twitter.com/dalailama

Nový pápež prevzal reštartovaný Twitter-účet svojho predchodcu, to znamená očistený o odkazy Benedikta XVI., ale s jeho nasledovateľmi, ktorých preberá cca. 1.876.000. Pozor na iné, falošné účty, ktorých sa vyrojilo ako múch po daždi. Aby ste nenasledovali nejakého "nepápeža". Od oznámenia odchodu Benedikta do nástupu Františka pribudlo na TWITT-účte vatikánskeho pápeža 300.000 nasledovateľov, čo je 20%. Zaujímavé číslo. Ľudia očakávajúci zmeny, alebo len Argentína fanclub ?

R.H. ;-)

P.S. Ružová je moderná. Nech je symbolom nového vánku do plachiet Vatikánu, veľa úspechov kapitánovi na novej plavbe.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Odkazy (http) v komentároch uvážime.