Bratislava a Dunaj 6.6.2013 uzavreli prímerie

článok publikovaný na - Povodňová turistika

Dunaj ukázal Bratislavčanom tisícročnú vodu v priebehu desaťročia už dva krát. Začiatkom júna 2013 sa po výdatných májových dažďoch opäť v Dunaji nahromadila voda z jeho prítokov, ktorá naplnila koryto až po okraj. V záplavových oblastiach lužných lesov pred Bratislavou sa povylievala rieka Morava, ústiaca do Dunaja v časti Devín. Prítok Moravy značne ovplyvňuje množstvo vody v Dunaji, najmä ak je Morava rozvodnená, môže byť situácia v hlavnom meste Slovenska dramatickejšia, než ako ju sledujeme na predošlých rakúskych úsekoch.

Dunaj 6.6.2013, Bratislavský hrad


Tisícročná voda v Dunaji

V horných tokoch Dunaja a Moravy boli hlásené povodňové stupne 2-3, Bratislava preto čakala na svoj prvý veľký test od roku 2002, kedy ju zasiahla tisícročná voda, ktorou boli niektoré časti Starého mesta, najmä Predmestie Bratislavy a časť Devín zaplavené. Nové protipovodňové zábrany sa pokúsia mesto ochrániť aj od väčšej vody, ako bola tá z 2002. Hydrometeorológovia predpovedajú rekordy hladiny Dunaja, ktoré by mali vrcholiť niekedy okolo obeda až večera 6.6.2013 na hodnotách desať a pol metra.

Dunaj 6.6.2013
Dunaj 2012


Po výdatných májových dažďoch, ktoré presýtili zemský povrch vodou v celej strednej a západnej Európe sa situácia v Bratislave začala dramatizovať začiatkom júna, 4. až 5. a vrcholila 6. júna vo večerných hodinách. Predpovede sa začínali napĺňať a merania naznačovali, že by skutočne mohla byť dosiahnutá hladina okolo rekordných 1050 cm, teda pol metra nad desiatimi metrami. Na mnohých miestach po obidvoch brehoch Dunaja sa hralo doslova o centimetre, či rieka ostane v koryte, alebo sa vyleje.

Dunaj 6.6.2013, most SNP
Dunaj 2012, most SNP


Nový rekord hladiny Dunaja v Bratislave 1032 cm

Nakoniec výška hladiny Dunaja v Bratislave meste dosiahla nové historické maximum 10,32 metra vo štvrtok 6.6.2013 vo večerných hodinách. Ešte pred zotmením začal Dunaj opäť klesať. Bratislava s menšími šrámami z pravého brehu na Petržalskej strane odolala. Najsledovanejším miestom v Bratislave bolo Fajnorovo nábrežie pri Starom moste, kde je najnižšie postavená budova Univerzity Komenského fakulta Filozofie. Napätá situácia sa mohla nepriaznivo prejaviť práve tu na rohu Gondovej ulice a Fajnorovho nábrežia.

Dunaj nábrežie


Kritická situácia nastala práve v spomínanom roku 2002 na rohu Fajnorovho nábrežia, kedy bola celá Gondová ulica zaplavená. Opäť ako v predchádzajúcich rokoch neodolal veľkej vode Devín, ktorý leží na sútoku Moravy a Dunaja. Do budúcich rokov bude potrebné zabezpečiť aj toto odľahlejšie územie mesta pred povodňami. Nové hliníkové profily, z ktorých sa budujú ochranné nadstavby na brehu sa výborne osvedčili. Časy vriec a piesku už odchádzajú do minulého storočia.

Dunaj pod hradom


Povodňová turistika

V súvislosti s informáciami vysielanými v spravodajských reláciách a prostredníctvom rozmáhajúceho sa online internetu sa o situácii na ktoromkoľvek mieste sveta dozvedá obrovské množstvo ľudí, ktorí chcú byť svedkami zaujímavých udalostí. Informácie o blížiacej sa povodni v Bratislave prilákali húfy ľudí k Dunaju, kde sa prizerali vznikajúcej situácii priamo na mieste. Bezpečnostné zložky polícia, vojsko, požiarnici kontrolovali situáciu na celom bratislavskom pobreží Dunaja. Stovky turistov aj miestnych obyvateľov si fotili veľkú vodu. Každý chcel vidieť na vlastné oči ako Bratislava dopadne. Začalo sa tomu hovoriť povodňová turistika. Žeby sme to začali predávať?

Dunaj povodňová turistika
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Odkazy (http) v komentároch uvážime.