Vatikán spravuje nový pápež František

Magický dátum 13.3.2013 vo večerných hodinách. Dymový signál oznamuje, že Vatikán má novú hlavu štátu a katolícki veriaci nového pápeža. Šéfom najťažšieho úradu kresťanského sveta sa stal argentínsky kardinál Jorge Mario Bergoglio. Nad farbou dymu z komína či rýchlosťou rozhodovania konkláve sa vynára množstvo úvah. Tie by však nemali zatieniť vážnejšie témy spojené so súčasným stavom sveta a pôsobením katolíckej cirkvi v ňom. Čo z nej spraví nový pápež František ?

Papa Francesco Pink  Nový Pápež František v budúcom ružovom svete - Papa Francesco in future pink World

Postavenie zastaralej cirkvi v novom modernom svete začiatku 21. storočia nie je jednoduché. Rýchly rozvoj technológií významne mení svet a ľudí. Fenomén číslo jedna súčasnej doby internet poskytuje informácie komukoľvek kamkoľvek na tejto planéte. Demokracia, sloboda, voľný pohyb, ľahkosť cestovania, virtuálna realita. Všetko to konkuruje cirkvi v oblasti formovania duchovného rozmeru ľudstva. Množstvo skutočných aj pomyselných kamier monitoruje dianie v každom kúte sveta, kde sa už takmer nedá skryte páchať násilie či udržiavať nevedomosť ani nadiktovanú poslušnosť. Cirkev súčasné tempo nezachytila, ostala zacyklená kdesi sama v sebe. Vatikán ostáva na zastaralých princípoch, ktoré dnešného človeka nemajú čím osloviť.

Neodpovedanie na podozrenia, tajnostkárstvo, ututlávanie, kauzy, korupcia, sexuálne škandály, hromadenie majetku, umlčovanie pokrokových hlasov vo vlastných radoch. Praktiky spôsobujúce nezáujem až averziu a masívny odliv veriacich. Podpora cirkvi svetskou mocou je minimálna, vzájomné vzťahy okrem ekonomických sú takmer nulové. Spolupráca s panovníkmi mocných krajín z čias feudalizmu je iba práchnivou spomienkou. Namiesto nastúpenia na novú cestu sa konzervujú staré časy. Po odchode "veľkého" pápeža, ktorého veriaci milovali nastupuje do úradu muž zvlášť vysokého veku v čase, kedy je úpadok inštitúcie už alarmujúci. Žeby samotná strata schopnosti chápať princíp sveta stvoreného?

Každý, kto by si po takýchto slovách skúsil vo vlastnom vnútri úprimne prehodnotiť stav svojich vecí, svojho ducha, čistoty, pravdivosti, oddanosti, zodpovednosti, viery ... sediac pri tom na pápežskom stolci môže dôjsť k rozhodnutiu, aké urobil Benedikt XVI. vo februári 2013. Vyslovil slová všetci sme hriešni a odstúpil. Prijať úrad pápeža je najťažšie rozhodnutie pre ktoréhokoľvek z kandidátov. Zodpovednosť ktorú tým na seba preberá je nepredstaviteľná. Inštitúciu nerobí inštitút, ale osoba ktorá ho vedie. Je dôležité, kto je pápežom, komu bude načúvať miliarda veriacich bytostí, za ktoré on preberá zodpovednosť. Je to ľahké a ťažké zároveň. Ľahké pre toho, kto si dokáže úprimne odpovedať: áno som schopný pokračovať v poslaní sv. Petra.

Pápež Benedikt XVI. nečakane ohlásil odchod

Je ťažké posúdiť smrteľníkovi veľkosť, alebo slabosť rozhodnutia Benedikta XVI. Ostáva to na vašom cite, ku ktorému stanovisku sa prikloníte. Bolo jeho osobným rozhodnutím prijať úrad, je jeho osobným rozhodnutím odísť z neho. Asi sa nedá očakávať okrem oficiálneho stanoviska "nedostatok síl" žiadny hlbší náhľad do jeho vnútra, na skutočné pohnútky takého vážneho rozhodnutia. Vzniká priestor na množstvo výkladov, špekulácií. Všetky ostávajú dohadmi. Skutočné dôvody si Benedikt XVI. odnesie so sebou. Nastúpiť po Jánovi Pavlovi II. bola neľahká úloha o to viac, že Ján Pavol II. sa tešil nevídanej obľube veriacich. Myslím, že napriek všetkému si Benedikt XVI. zaslúži poďakovanie a čas ukáže, že jeho odchod patril medzi silné činy.

10.2.2013 - Twitter, ktorý sleduje 1,5 mil fanclub pápeža Benedikta XVI. zacvrlikal odkaz: "My všetci musíme veriť v silu Božieho odpustenia. Všetci sme hriešni, ale Jeho milosť z nás robí nových ľudí"

11.2.2013 - Pápež Benedikt XVI. oznámil svoje rozhodnutie ukončiť pôsobenie vo funkcii pápeža. Tento krok učinil na schôdzi kardinálov, po dlhšom zvažovaní. Ako dôvod svojej abdikácie oznámil nedostatok síl na výkon zverenej služby, cit.: "... s vedomím vážnosti tohto kroku, s plnou slobodou vyhlasujem, že sa vzdávam služby rímskeho biskupa, následníka svätého Petra" - posledné verejné vystúpenie Pápeža Benedikta XVI.

28.2.2013 - Odstúpenie Benedikta XVI. Bývalý pápež sa nevracia späť do rodnej krajiny, ktorou je Nemecko, ale slobodne ostáva naďalej vo Vatikáne, kde chce byť cirkvi prospešný svojimi modlitbami.

Rýchla voľba nového pápeža, konkláve stačili dva dni

Posledná voľba, ktorá sa konala 18.4.2005 po úmrtí pápeža Jána Pavla II. bola pomerne rýchla, stačili len tri hlasovania a jeden z kardinálov oznámil svetu známou formulou: "Annuntio vobis gaudium magnum: habemus papam". Oznamujem vám veľkú radosť: máme pápeža. Na pápežský trón zasadol nový pápež Benedikt XVI. civilným menom Joseph Ratzinger, kardinál z Nemecka. Systém voľby určuje, že v rámci hlasovania musia podporiť nového pontifika najmenej dve tretiny kardinálov. V minulosti sa konkláve dokázalo pretiahnuť až na rekordných dva roky a deväť mesiacov (r.1268), kedy sa nevedeli zhodnúť na pápežovi.

Pápeža Františka zvolili kardináli v jednom z najkratších konkláve v histórii cirkvi, ktoré sa začalo v utorok 12.3.2013. Výsledok dosiahli už druhý deň zasadania za zavretými dvermi 13.3.2013. Na oznámenie výsledku sa používa vskutku atraktívna metóda, dymenie. Farebné dymenie je spôsob signalizácie naozaj vzrušujúci a jedinečný, siaha do ďalekej histórie ľudstva. Po vzore cirkvi by dymenie mohli prevziať aj do iných oblastí života, kde je potrebné niečo signalizovať. Nie všetko staré treba zavrhnúť. Signál farebným dymom vyjadruje význam "nie" ak je tmavej farby, naopak svetlý dym oznamuje "áno".

Rozdá cirkev majetky v duchu odkazu Františka z Assisi ?

Nový pápež, ktorý bol zvolený v jednom z najkratších konkláve v histórii cirkvi, je v poradí už 266. pápežom. Na svätopeterský stolec zasadne Argentínčan. Bývalý arcibiskup z Buenos Aires. Jorge Mario Bergoglio sa narodil r. 1936 a ako 76 ročný sa stáva hlavou katolíckej cirkvi. Argentína bude prvou americkou krajinou, ktorá dodá Vatikánu pápeža. Nástupca Benedikta XVI. prijal pápežské meno František, ktorým dáva jasný signál, kam chce nasmerovať cirkev pod svojim vedením. Od 13.3.2013 sa o duchovnú potravu veriacich stará a samotný bohatý štát Vatikán spravuje nový pápež František. Rozdá bohatstvo v duchu odkazu Františka z Assisi ?

Jeho vzor František z Assisi nebol reformátor, modlil sa za obrátenie k Bohu a poslušnosť Cirkvi. František počul o úpadku Cirkvi, ale vždy sa správal voči Cirkvi a jej ľuďom s najväčším rešpektom. Raz niekto rozprával o kňazovi, ktorý žije so ženou a opýtal sa Františka, či sú platné sviatosti z rúk takéhoto kňaza, tu František pokľakol pred kňazom a pobozkal ruky, ktoré vedie Boh. Verne nasledujúc Evanjelium, oblečený v handrách, hovoril o Božej láske. Modliac sa v kostole San Damiano, prehovoril k nemu Kristus z kríža. Trikrát zopakoval: "František, nevidíš, že sa môj dom rozpadá? Oprav ho!" A František opravoval jeden kostol za druhým.

Na opravu kostolov si František bral financie z obchodu svojho otca. To viedlo až k súdnemu sporu, ktorý sa konal verejne na námestí. František sa vyzliekol donaha, vzdal sa svojho dedičstva a zriekol sa svojho otca, ktorý naňho podal žalobu slovami: "Do dnešného dňa som ťa volal svojím otcom na tejto zemi, odteraz však chcem hovoriť: Otče, ktorý si na nebesiach." Kostol Santa Maria degli Angeli, ktorý dostal od benediktínskeho opáta sa stal strediskom nového náboženského hnutia, r.1212 vznikol prvý františkánsky kláštor v Toskánsku neďaleko Cetony a mužská Rehoľa menších bratov. František bol vysvätený za diakona. Ostal ním po celý život. Preferoval chudobu, lásku, skromnosť a úctu ku kňazstvu.

Jeho Svätosť Dalai Lama gratuluje novému Pápežovi Františkovi

Hneď na druhý deň po zvolení Pápeža Františka prišlo do Vatikánu množstvo gratulácií od najvýznamnejších predstaviteľov krajín sveta. Medzi najzaujímavejie patrí gratulácia Dalai Lamu. Dňa 14.3.2013 - Jeho Svätosť Dalai Lama na Twitteri, ktorý sleduje jeho 6,5 mil fanclub zacvrlikal: blahoželanie novému pápežovi.

Oboznámený zvolením nového Pápeža, Jeho Svätosť Dalai Lama neváhal s písomným vyjadrením gratulácií: "Rád by som vám vyjadril svoj pozdrav a radosť z vášho historického zvolenia za Pápeža." Na pontifikátov historický výber mena napísal: "Hoci nepoznám dosť dobre mnoho katolíckych svätcov, viem o Sv.Františkovi, keďže som navštívil Assisi a zúčastnil sa medzináboženských stretnutí na tomto mieste. Jeho disciplína, jednoduchosť jeho spôsobu života a jeho láska ku všetkým tvorom sú kvality, ktoré považujem za hlboko inšpirujúce. Som pohnutý vedomím, že práve jeho meno ste si vybrali pre svoje pápežstvo."

V spomienkach na srdenčné stretnutia s pápežom Pavlom VI, Jánom Pavlom II a Benediktom XVI a inými kresťanskými bratmi a sestrami, sa Jeho Svätosť teší na stretnutie s novým lídrom rímskokatolíckej cirkvi: "Je mi veľkým potešením že som mohol stretnúť a potešiť sa z priateľskej konverzácie s vašimi bezprostrednými predchodcami a počas posledných asi 40 rokov, sa mohol zúčastňovať na plodných zdieľaniach s mojimi kresťanskými bratmi a sestrami. Dúfam že budem mať tú česť aj na stretnutie s vami niekedy v blízkej budúcnosti."

Mapa Vatikánu, preštudujte pred cestou

Udalosti posledných dní spôsobili významný záujem o cestovanie do Vatikánu. Množstvo veriacich sa sem pravidelne vracia pri príležitosti rôznych cirkevných sviatkov. Dovolenka v Taliansku za účelom duchovného povznesenia je nádherným dôvodom na cestovanie. Vatikán sa významne podieľa na návštevnosti Ríma, kde sa nachádza. Tento malý štát je zaradený v katalógoch mnohých cestovných kancelárií, ktoré organizujú hromadné návštevy svätej stolice, poznávacie zájazdy, púte veriacich po celý rok. Ak sa vydáte do Vatikánu, nech už to bude individuálne alebo v organizovanej skupine, určite si preštudujte pred cestou mapu Vatikánu, resp. mapu Ríma. Váš pobyt v Ríme môže byť náročný, ako bývajú takéto davové zhromaždenia. Znalosť prostredia (mapa Ríma, mapa Lazio) situáciu značne uľahčí.

Vatikán je mestský, cirkevný štát nachádzajúci sa v Ríme, hlavnom meste Talianska v regióne Lazio. Klikacia mapa Lazia pomôže aj pri výbere ubytovania.


Zväčšiť mapu


Odporučené čítanie:
Wikipedia - František z Assisi
Basilica San Francesco in Assisi.
Francis - oficiálna stránka pápeža
Vatican The Holy See - oficiálna stránka Vatikánu
News Vatican - spravodajstvo z Vatikánu
Vatikán Wikipédia - encyklopédia
Vatican Wikitravel Guide - cestovateľský portál
Papa Twitter - Twitter pápeža > https://twitter.com/Pontifex
Dalai Lama Twitter - Twitter Dalai Lamu> https://twitter.com/dalailama

Nový pápež prevzal reštartovaný Twitter-účet svojho predchodcu, to znamená očistený o odkazy Benedikta XVI., ale s jeho nasledovateľmi, ktorých preberá cca. 1.876.000. Pozor na iné, falošné účty, ktorých sa vyrojilo ako múch po daždi. Aby ste nenasledovali nejakého "nepápeža". Od oznámenia odchodu Benedikta do nástupu Františka pribudlo na TWITT-účte vatikánskeho pápeža 300.000 nasledovateľov, čo je 20%. Zaujímavé číslo. Ľudia očakávajúci zmeny, alebo len Argentína fanclub ?

R.H. ;-)

P.S. Ružová je moderná. Nech je symbolom nového vánku do plachiet Vatikánu, veľa úspechov kapitánovi na novej plavbe.

Austrália ponúka pracovné miesta za hviezdne platy

článok publikovaný na - Austrália, práca za hviezdne platy

najlepšie pracovné miesta v austrálii

Pracovné miesta za 10.000 AUD a viac ? Prečo nie ! Veď Austrália je krajina nevídaných možností. V čase všeobecnej svetovej krízy plánuje Austrália spustiť masovú medzinárodnú reklamnú kampaň s ponukou zaujímavých pracovných miest. Zaujímavých pokiaľ ide o pracovnú náplň, ale aj finančné ohodnotenie. Ponuka sa pripravuje len pre uchádzačov z vybraných krajín.

Chcete sa stať ochutnávačom polievok v luxusnom hoteli s platom 12.000 dolárov, alebo porotcom dievčenskej krásy na niektorej z austrálskych pláží s podobným platom? Ste za väčší veget? Vyskúšajte pozíciu natierač opaľovacích krémov. Možno uprednostníte adrenalín a vyšší plat. Kandidujete na miesto sčítavač žralokov vo vodách okolo Austrálie, či kŕmič klokanov v odľahlých a vyprahnutých púštnych rezerváciách za 24.000 AUD mesačne. Niekto sa možno pousmeje, ale očakáva sa poriadny boom.

Austrália prináša výborný nápad. Tamojšie organizácie pripravujú realizáciu odvážnej myšlienky, ako zvýšiť a oživiť prívaly cestovateľov na opustený a stratený austrálsky kontinent. Jednou ranou môžu vyriešiť niekoľko ožehavých problémov. 1. získajú novú pracovnú silu, 2. zarobia na obrovskom prívale turistov, 3. získajú novú krv v podobe nových osadníkov z "kultivovaných" krajín. Čím za to zaplatia? Niekoľkým z uchádzačov vytvoria a zafinancujú mimoriadne lukratívne, možno až bláznivé pracovné miesta. Výborné riešenie, všakže?

Práce najrôznejších kategórií majú za úlohu osloviť čo najširšie masy unudených mladých ľudí z ekonomicky vyspelých krajín, ktorých už nebaví práca v banke, či na úrade za slušný bakšiš, nudný život a stereotyp. Na žiadne z vyššie menovaných pracovných miest nepotrebujete kvalifikáciu, ani prax. Všetko záleží len od toho, ako uspejete pri pohovoroch, šťastie. Masové šialenstvo, očakávajú sa milióny prihlášok. Medzinárodné siete pracovných agentúr budú zavalené množstvom žiadostí a prihlášok uchádzačov. Žiadna diskriminácia však nehrozí, pohovorov sa zúčastnia všetci prihlásení kandidáti na prácu.

Všetci uchádzači dostanú pozvánky, potvrdia svoju účasť na konkrétny termín. Zaplatia si pobyt, letenky a čakajú na svoju životnú príležitosť. Obrovská akcia "pohovorov" na zopár zaujímavých pracovných miest za hviezdne platy prebehne priamo v Austrálii a bude organizovaná postupne na niekoľko kôl. Môže trvať celé mesiace. Vyrobí sa z toho zábavná show, ktorá sa predá cez televízne kanály. Čím viac uchádzačov, tým dlhšia reality show, tým viac peňazí. Austrálske hotely, letecké spoločnosti, celý turistický priemysel krajiny zarobí a ožije. Tisíce aktérov, ktorí nezískajú vysnený job, sa v Austrálii aj tak zamestnajú a usadia.

Mapa Austrálie

Zväčšiť mapu

Austrália je od dávna cieľovou krajinou emigrantov z celého sveta. Napriek nedávnym protestom proti ďalšiemu neriadenému prívalu prisťahovalcov, potrebuje Austrália novú krv. Projekty takéhoto charakteru sú obojstranne zaujímavé a výhodné. Pre krajinu aj pre novousadlíkov. Austráliu navštívia obrovské davy mladých ľudí, ktorí tu utratia obrovské financie ako turisti. Z nich sa malá hŕstka uchytí na reklamované pracovné miesta. Oveľa viac záujemcov si dodatočne nájde prácu samostatne. Pracovných miest je v Austrálii dostatok. Čo vám bráni vziať si prácu na priamo keď ste už v Austrálii? Práca sa tam váľa po zemi, stačí ju zdvihnúť.

Spoluprácu navrhne Austrália iba vybraným krajinám. Takže nehrozia nepokoje kôli prívalu nežiadúcich osôb. Obrovské masy "uchádzačov o prácu" prežijú na mieste nádherný pobyt ako turisti na prázdninách. Utratia tu nemalé finančné prostriedky, z ktorých bude celý projekt financovaný. Vzrastie cestovný ruch v Austrálii, s tým súvisia požiadavky na nové pracovné mieste v tomto segmente. Kolieska sa otáčajú a ešte pri tom všetci pekne zarobia. Čo dodať ? Pekne vymyslené ! A všetci budú spokojní, či ?

Pozdravujem všetkých unudených mladých ľudí z ekonomicky vyspelých krajín, ktorých už nebaví nudný život, práca a stereotyp v ich rodnej krajine ! Austrália na vás čaká, uchádzajte sa o skvelé pracovné miesta za hviezdne platy !


RH ;-!)

Chorvátsko chce budovať podmorské tunely k ostrovom

článok publikovaný na - Podmorské tunely k ostrovom

Chorvátsko láka turistov na dovolenku novými investíciami, ktorými sú plánované podmorské tunely. Podobné riešenie, ako to ktoré spája Britské ostrovy s Európou by im malo pomôcť vrátiť stratený cestovný ruch na chorvátske ostrovy. Miliardové investície budú vyžadovať účasť Európskej Únie na spolufinancovaní.

Úvahy ako zvýšiť príjmy z cestovného ruchu v krajinách s vysokým podielom turizmu na HDP vedú k megalomanským snom. Chorvátsko láka na dovolenku zlepšovaním dopravnej dostupnosti.

Plánujú investície nebývalých rozmerov. Výstavba podmorských tunelov, ktoré by mali spojiť významné chorvátske ostrovy s pevninou. V minulosti boli ostrovy výdatne navštevované turistami, avšak zlepšovaním podnikateľského prostredia na pevnine sa dostavuje aj nežiadúci úbytok dovolenkárov na ostrovoch. Zároveň nastáva nerovnomerné rozloženie návštevníkov v krajine. Zariadenia na pevnine sú preplnené, zatiaľ čo ostrovy zívajú prázdnotou. Dôvody sú pritom úplne triviálne. Na ostrovy treba zložito cestovať. Použitie trajektu je pri ceste na ostrovy nevyhnutné a trajekt znamená veľa "premárneného" času a poplatky navyše. Ako výhodnejšia alternatíva sa javí podmorský tunel, či most.

Dovolenka v Chorvátsku je stále veľmi žiadaná

Pre Slovákov je Chorvátsko najbližšou a najznámejšou letnou destináciou, dovolenka v Chorvátsku je neustále rovnako žiadaná. Akosi tam patríme. Krajina Chorvátsko sa snaží plne integrovať do Európy vrátane začlenenia do Euro zóny. Prechod na spoločnú menu je pre Chorvátsko takmer nevyhnutnosťou. Najmä, ak sa tu plánuje taká obrovská investícia, akou má byť výstavba tunelov spájajúcich chorvátske ostrovy s pevninou. Politické hry jednotlivých členov Euro krajín (najmä Slovinska) strpčujú Chorvátom život. Slovinsko voči chorvátskej integrácii stále narába vetovacou kartou. Podmieňuje svoj súhlas riešením starých finančných sporov.

Spojenie pevniny s ostrovmi pomocou podmorských tunelov by malo vrátiť turistov do týchto destinácií. Taký rozsiahly projekt si krajina nedokáže zabezpečiť sama. Pomôcť by mala Európa a najmä Nemecko. Práve nemecká klientela je v Chorvátsku po dlhé roky väčšinovou. Dovolenka v Chorvátsku si zaslúži vylepšovanie. Držať krok s trendom vo svete. V európskych štruktúrach by sa takýto projekt realizoval ľahšie a schodnejšie. Budovanie podmorských tunelov by sme mali podporiť, veď v Chorvátsku máme svoje more aj my Slováci.

Ako zachovať chorvátske ostrovy pre dovolenkovanie?

Aby život a služby na ostrovoch nezahynuli, bolo potrebné zamyslenie nad možnosťami, ako zapojiť veľkú časť pobrežia na ostrovoch medzi lákavé ponuky pre turistov. Ostrovy neoplývajú žiadnou výnimočnosťou proti chorvátskej pevnine. Krajina, more, pobrežie sú všade približne rovnaké. Pred niekoľkými rokmi museli Chorváti urobiť prvý krok k zlepšeniu dostupnosti svojich letovísk. Väčšina klientely prichádza zo severu. Bolo potrebné vybudovať diaľnicu namiesto nevyhovujúcej pobrežnej magistrály. Dnes stojí pred Chorvátskom ešte väčšia úloha, sprístupniť pre dovolenkovanie ostrovy, ktoré sa nachádzajú blízko pobrežia.

Na ostrovy sa musí návštevník prepraviť trajektom, čo je zbytočne zdĺhavé a stojí nezanedbateľné náklady navyše. Ak by však až k hotelu na ostrove viedla cesta, problém by bol vyriešený. Miesta, ktoré trpia odlivom dovolenkárov najviac, budú preto podporené vybudovaním podmorských tunelov prvé. Niekoľko rokov čaká na zahájenie prvý z projektov, ktorý bol inšpirovaný tunelom pod kanálom La Manche. Mal by spájať pevninu s polostrovom Pelješac, ktorý leží v južnej Dalmácii. Lodné spoločnosti nedokážu na takých krátkych trasách konkurovať trajektovou kyvadlovou dopravou vybudovanému dielu akým je tunel.

Tunel Pelješac ušetrí 100 km cesty, alebo dvojhodinový trajekt

Dobrý príklad pre podmorské riešenie dopravy je polostrov Pelješac. Západne od Pelješacu sa nachádza ďalší významný ostrov Korčula, na ktorý sa potrebujú dostať ďalší návštevníci pomocou trajektu z Pelješacu. Pre nich to znamená dva trajekty. Polostrov Pelješac je zaujímavo orientovaný. Spojenie s pevninou pripomína tvar písmena "V". Orientácia "véčka" je však opačná, ako by vyhovovalo prichádzajúcim návštevníkom od severu. Cesta na koniec polostrova po pobreží sa predĺži až o 100 km, oproti plavbe trajektom. Z prístavu Ploče (na pevnine) do Trpanj (na polostrove) premáva loď. Plavba trvá skoro dve hodiny, napriek vzdialenosti iba 15 km. Dnešný stav ponúka teda dve nevýhodné alternatívy. Cestu po pobreží (o 100 km dlhšia), alebo 15 km plavba trajektom (časové zdržanie, poplatky).

1. Cesta trajektom Ploče - Trpanj, trajekt 15 km, ceny podľa sezóny (približne 115 kun/ os.auto, + 27 kun/ dospelá osoba), plavba trvá 1 hod. 50 min. Trajekt vypláva približne každé tri hodiny, takže si musíte vyladiť čas príchodu do prístavu, alebo počkať v kolóne. Rezervácia lístkov dopredu nie je možná, takže lístok si zakúpite až priamo na mieste. Nalodenie podľa dopravnej situácie (nie je isté, že nastúpite na prvý trajekt, ktorý v prístave dostihnete). Dosť nevýhodná situácia, možno sa vyplatí vyraziť po ceste na juh cez Zaton.


Zväčšiť mapu

2. Cesta pobrežím vlastným dopravným prostriedkom: Ploče - Orebič po ceste vedúcej po pobreží cez Zaton. Jazda 115 km trvá cca 2 hod. Táto trasa vedie cez územie Bosna a Hercegovina. V prípade že pricestujete do Ploče z Bratislavy máte za sebou už 920 km jazdy. Ďalších 100 km určite nepoteší. Preto je vybudovanie tunela Ploče - Trpanj ideálnym riešením pre turistov. Jazda tunelom na Pelješac ušetrí 100 km cesty, alebo dvojhodinový trajekt.


Zväčšiť mapu

V prípade úspešnej realizácie projektu výstavby tunelov na významné ostrovy, by Chorvátsko získalo značnú výhodu v prostredí svetového cestovného ruchu. Či ?

Dovolenka na polostrove Pelješac a ostrove Korčula

Kiež by sa podarilo realizovať tunel na polostrov Pelješac. Spôsobí to radosť státisícom turistov, ktorí sem každoročne smerujú za letnou dovolenkou. Pelješac a susedný ostrov Korčula oddeľuje iba 2 km pás mora. Chystáte sa na Pelješac? Máte viac možností. Ubytujte sa v niektorom z letovísk Orebič, Trpanj, Dingač. Z vlastnej skúsenosti môžeme doporučiť južnú Dalmáciu. Dovolenka Korčula patrí k najviac navštevovaným ostrovom v Chorvátsku. Rozlohou patrí ostrov Korčula k desiatke najväčších chorvátskych ostrovov. Malebnosť krajiny s majestátnymi horami nad pobrežím zvažujúcim sa do priezračného mora, bohaté možnosti dovolenkovania a trávenia voľného času sem lákajú tisíce akčných turistov aj plážo-dovolenkárov. Vybrať si môžete z bohatej ponuky viacerých cestovných kancelárií, ktoré sa zameriavajú na túto krajinu. Chorvátsko pozná takmer každý Slovák, no ak nepoznáte ostrov Korčula, určite ho vyskúšajte. Vyberte si niektorý z príjemných, cenovo nenáročných hotelov - Hotel Park, alebo Hotel Bon Repos. Boli sme tu bez výhrad spokojní.


Šťastnú cestu a prejazd tunelom !


S pozdravom Svetu mier a Chorvátsku tunely !

RH ;-)

Zemepis zhrnutie: V texte boli spomenuté krajiny: Chorvátsko, Slovensko, Veľká Británia, Nemecko, Bosna a Hercegovina, Európa, Slovinsko a miestne názvy: La Manche, Dalmácia, Pelješac, Korčula, Orebič, Trpanj, Ploče, Zaton, Bratislava, Dingač