Severné Mariany malebné ostrovy v Tichomorí

článok publikovaný na - Severné Mariany

Obyvatelia vzdialeného Tichomorského súostrovia vo Filipínskom mori sú plnoprávnymi občanmi USA. Jedná sa o rovnaký druh samosprávneho územia Spojených štátov ako je Portoriko. Severné Mariany tvorí pätnásť ostrovov roztrúsených v Tichom oceáne medzi súostroviami Filipíny a Hawaii.

Severné Mariany

Oficiálny názov : Spoločenstvo ostrovov Severných Marián
Rozloha v km2 : 475
Počet obyvateľov : 54.000
Hlavné mesto : Garapan na ostrove Saipan
Politický systém : samosprávne spoločenstvo v politickej únii s USA
Mena : americký dolár
Jazyk : angličtina, čamorština, karolínština

Od roku 1947 existovalo poručenské územie Tichomorských ostrovov v západnom Pacifiku, ktoré OSN zverilo pod správu USA. Keď sa v 70. rokoch rozhodovalo o budúcnosti tohto súostrovia, jedna skupina ostrovov sa rozhodla na pridružení ku Spojeným štátom a nie pre úplnú nezávislosť. Tak sa roku 1978 ostrovy Severné Mariany stali pridruženým štátom USA s vnútornou autonómiou. Ešte užšie spojenie bolo nadviazané roku 1986, keď sa Severné Mariany stali slobodným štátom v politickej únii s USA. Tak získali obyvatelia Marián plné občianstvo Spojených štátov s nádejou, že by sa v budúcnosti mohli stať 51. štátom USA. Táto možnosť by prichádzala do úvahy po spojení Severných Marián s ostrovom Guam, ktorý je tiež samosprávnym územím Spojených štátov. Guam sa niekedy úvádza ako šestnásty ostrov Severných Marián. Roku 1990 OSN schválila zrušenie poručenského štatútu ostrovov.

Súostrovie tvorí 16 hornatých ostrovov a ostrovčekov, ktoré sú rozložené do oblúka 725 km dlhom. Nachádzajú sa na východ od severných Filipín. Všetky ostrovy sú sopečného pôvodu, napríklad Agrihan dosahuje nadmorskú výšku 959 m a Pagan má horúce pramene a činnú sopku, ktorá naposledy vybuchla v roku 1981.

Najvýznamnejšími ostrovmi sú Saipan, na ktorom sa nachádza hlavné mesto Garapan, kde žije 86 % obyvateľov. Ostrovy Tinian a Rota sú známe z bojov 2. svetovej vojny, kedy ich v roku 1944 dobyli Spojené štáty. Na obidvoch sú dosiaľ významné vojenské základne. Po vojne sa stal Saipan administratívnym centrom celého poručenského územia. Obyvatelia Marián z povojnovej situácie hospodársky ťažili.

Väčšinu z nich tvoria Čamorovia zmiešaného pôvodu, medzi ktorých predkami boli Filipínci a Španieli, ktorí ostrovy v rokoch 1668 - 1898 ovládali a pomenovali ich po španielskej regentke Mariane Rakúskej.

Pred 2. svetovou vojnou sa na Saipane a Tiniane intenzívne pestovala cukrová trstina, ale dnes sa poľnohospodárstvom ako aj rybolovom živí iba málo ostrovanov, nakoľko v marianských vodách lovia predovšetkým japonské a kórejské rybárske lode.

Polovica práceschopného obyvateľstva sa venuje cestovnému ruchu, ktorý zaisťuje väčšinu príjmov krajiny. Na Mariany prichádza ročne okolo 450.000 turistov, väčšinou z Japonska. Mnohí sa zaujímajú o pamiatky z 2. svetovej vojny. Pre Japonsko sa stali Mariany symbolom ich vlastnej hrôzy, pretože práve z Tinianu vzlietli v roku 1945 americké bombardéry s atómovými bombami určenými pre japonské mestá Hirošimu a Nagasaki.

Mapa Severné Mariany


Zväčšiť mapu Severné MarianyŽiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Odkazy (http) v komentároch uvážime.