Mugamba, posvätná krajina kráľov z Burundi

Nasledovník kráľa (u mwami) mal byť korunovaný podľa presného rituálu. A skutočne, po smrti panovníka sa pripravovalo rituálne pochovanie kráľovských pozostatkov, zároveň bolo potrebné usporiadať smútočné obrady až do nastolenia nového kráľa. Miesto Mwihangarizo v Shombo (obec Muramvya) bolo východiskovým bodom procesnej cesty a korunovácie nového kráľa.

Svet dovoleniek, článok vznikol na podporu - Dovolenka Burundi

Gishora bubny Gishora - kráľovsé bubny

Koniec smútku bol pri diere v potoku Gahororo na vrchu Musongati, ktorý sa nachádza v blízkosti sútoku riek Mucece a Nyavyamo: budúci kráľ, súdny dvor, kniežatá, šéfovia, pomocní velitelia a dobytok zostúpili z Mwihangarizo do tejto zóny sútoku, kde sa vykonal indukčný rituál.

Po tomto ukončení smútku prekročil nový vládca rieku Nyavyamo, vysadnúc na býka Semasaka bol vyhlásený za kráľa Burundi. Sprievod potom vyšiel hore na vrch Rubumba a kráľ na jeho vrchu vysadil háj zložený z rastlín, ako sú erytrín, ficus, drak. Stopy všetkých týchto symbolov sú ešte dnes viditeľné. Monarcha zamieril do sviatočnej atmosféry do Kivyeyi cez kopec Nkondo. Kráľ tam strávil 4 až 7 dní a rituálne sa spojil s Mukakaryendou. Tento panovník dostal dobytok ako dary, ktoré postupne prerozdeľoval a požehnal oheň, symbol kráľovskej autority a života, a semená, symbol plodnosti a prosperity. Nakoniec kráľ odišiel do Mbuye, kde mu bol predstavený nový Mukakaryenda.

Vymenovanie kráľa umožnilo krajine znovu prežiť, pretože so smrťou takejto autority boli všetky činnosti zastavené. Tento rituál priniesol radosť späť do zeme. Stopy tejto trasy sú stále viditeľné najmä v Mwihangarizo, Mugamba, Rubumba a Kivyeyi, kde nájdeme ficus a dracenu. Oplatí sa preskúmať počas dobrodružnej dovolenky v Burundi. Asi najväčšou atrakciou je kultúrny zážitok, ktorý ponúka rituálny tanec kráľovského bubna v Paláci Bubnov Gishora.

Rituálny tanec kráľovského bubna

Rituálny tanec kráľovského bubna je predstavenie kombinujúce silné, synchronizované bubnovanie s tancom, hrdinskou poéziou a tradičnými piesňami. Celá populácia v Burundi ho uznáva ako základnú súčasť svojho dedičstva a identity. Tanec vyžaduje najmenej tucet bubnov, vždy v nepárnom počte, usporiadaných v polkruhu okolo centrálneho bubna. Niektoré sú držané v nepretržitom rytme, zatiaľ čo iné sa držia rytmu stanoveného centrálnym bubnom. Dvaja alebo traja bubeníci potom tancujú v rytme.

Rituálne bubnovanie sa vykonáva počas národných alebo miestnych sviatkov, aby privítalo dôležitých návštevníkov a podľa jeho slov prebúdza ducha predkov a vyháňa zlých duchov. Nositelia sú prijímaní zo svätyne po celej krajine, z ktorých mnohí sú potomkami strážcov svätyne bubnov. Rituálny tanec kráľovského bubna, hodnoty, ktoré stelesňuje a špeciálne zručnosti v oblasti tvorby bubnov sa odovzdávajú hlavne praxou, ale aj formálnym vzdelávaním. Dnes je rituálny tanec kráľovského bubna príležitosťou sprostredkovať kultúrne, politické a spoločenské posolstvá a je privilegovaným prostriedkom na spájanie ľudí rôznych generácií a pôvodu, čím podporuje jednotu a sociálnu súdržnosť.

Kráľovské hlavné mesto Mbuye

Po dosadení na trón, kráľ zostal vo svojom "hlavnom meste". Každý vládca Burundi mal po celom kráľovstve „hlavné mestá“, ktorých stopy sú v súčasnosti zhmotňované ibigabirom, ktorý sa skladá hlavne z fíkusu, draka a erytrínov.

Kráľovským hlavným mestom je veľký dvor alebo rugo vrátane kráľovského paláca, sídiel kniežat a štábu, miest bohoslužieb, sýpiek a priestorov pre dobytok...

Tento kráľovský priestor sa skladal z troch hlavných jedál: veľký dvor, bývanie pre kráľovský dobytok, 2 nádvorí obsahujúcich kráľovský palác a 3 nádvoria, ktoré hrá hospodárske a náboženské úlohy.

Kráľovské hlavné mesto bolo tiež centrom príťažlivosti celého kráľovstva. Boli tam delegácie vedúcich sprevádzané ich poddanými, tábory bojovníkov, návštevníci, ktorí prišli požiadať o láskavosť. Hlavné politické hlavné mestá sa našli v súčasnej provincii Muramvya, Mbuye, Muramvya, Bukeye a Kiganda. Práve v týchto hlavných mestách kráľ slávil každoročný sviatok výsevu. Ostatné rugo kráľovské jednotky boli v iných častiach krajiny.

Kráľovským majetkom Mbuye bolo kráľovské sídlo kráľov Ntare Rugamba, Mwezi Gisabo a Mutaga Mbikije. Spravoval ho klan Bajiji. Kráľ vydal spravodlivosť za účasti náčelníkov abaganwa a notárov bashingantahe. Zahŕňal bytový komplex, ktorý možno rozdeliť do dvoch skupín: skupina Bikinga a skupina Muzenga. K prvým boli dvaja rugovia kráľa Ntare Rugamba, dvaja z Mwezi Gisabo a dvaja z Mutaga. Druhá skupina pozostávala z rugos od Mwezi Gisabo v Muzenga, Mutaga Mbikije po Munazi a Mwambutsa Bangiricenge po Ruvyagira.

Oblasť Mbuye hrala dôležitú úlohu v obradoch enthronementu, Národnom dni semien, ochrane kráľovských bubnov a výchove mladých princov a princezien. Na začiatku 20. storočia, postupne táto oblasť stratil svoj vplyv a monarchie prestali existovať po vyhlásení republiky Burundi.

V súčasnosti je panstvo obklopené kopcami Kiziba na juhu, Buyaga na východe, Iteka na severe, Mbuye na západe.

Nekropole kráľovných matiek v Mpotse

V burundskej monarchickej spoločnosti mala kráľovná matka väčšiu politickú moc ako iné ženy, pretože jej autorita bola nevyhnutná pre dobrú organizáciu kráľovstva. Ich vláda sa zastavila počas väčšiny mladého kráľa. Kráľovná matka Ririkumutima, manželka kráľa Mwezi Gisabo, je známa svojou politickou činnosťou počas mladosti budúceho kráľa Mutaga Mbikije.

Keď zomrela kráľovná matka, zorganizoval sa pohrebný obrad. Matky kráľovné boli držané v Mpotse v dnešnej Rusakej v provincii Mwaro. Túto oblasť strážili rituály Banyangeovcov, ktorí sú pravidelnými vlastníkmi svätyne Mpotsa.

Ostatky preniesli do Bunyangu nosiči, ktorých vymenoval kráľovská rada, do Budidiri na kopci Rukiga, prvom mieste odpočinku pohrebného rádu. Prekročila rieku Mucece, vyliezla na kopec Mahonda a dorazila do Rusaky na kopec Bukwavu. Zamierila na kopec Yakiriro, kde nosiči odovzdávali pozostatky smrteľnosti Banyangeovi a vracali sa do Muramvya. Telo kráľovnej strávilo noc v Yakiriro, kde bol postavený palác a bol tam vysadený posvätný háj. Nasledujúci deň pohrebný sprievod vytvoril slávnostnú atmosféru smerom k Mpotse a zastavil sa pri rieke Akogabami kvôli čisteniu. Tajní muži a slúžky, ktorí prišli z Muramvya, umyli telo zosnulej zmesou bieleho kravského mlieka, ktorú cicalo prvé teľa, pivo ciroku tej istej farby a kaolín. Následne boli pozostatky vzaté na vrchol Mpotsy, kde bol postavený palác, obklopený dvoma domami náčelníkov Banyange a dočasnými chatami pre strážcov a ich pomocníkov.

V lokalite Mpotsa sa pochovali štyri kráľovné matky: matky Ntare II, Mwezi II, Mutaga II a Mwambutsa II. Toto miesto si zachovalo svoj pôvodný a posvätný charakter. Obsahuje liečivé rastliny pomerne pestré. Stopy priestorov týchto matiek sú zhmotnené stromami, ako sú dračie stromy, ficus. V tomto dažďovom pralese sú viditeľné ďalšie pozoruhodné druhy rastlín: Albizia adianthifolia, Myrianthus arboreus, Papyrus, Clausena anisata, Syzigium guineense.

Tento posvätný les Mpotsa je obklopený kopcami Nyamigogo, Shana, Nkurunzi a Bunyange. Vrch Bunyange je tiež slávny. Pre jeho terapeutickú cnosť je oceňovaný jeho zdroj vody.

Kráľovská nekropola Nkiko-Mugamba

Pohrebné obrady kráľov boli v krajine tiež veľkého rozsahu. Po smrti kráľa sa uskutočnil vskutku osobitný rituál. Pre obyvateľstvo kráľ nezomrel. Táto smutná správa bola upozornením pre náčelníkov aby vykonali Biru (pohrebné rituály) a všetky aktivity boli zastavené.

Králi boli držaní ďaleko od svojho hlavného mesta, v oblasti Nkiko Mugamba, v severozápadnom Burundi. Telo sprevádzal veľký sprievod rôznych osobností. Biru postavil vnútri paláca márnicu so stojanom, na ktorý uložili telo zosnulého vládcu.

Hrobky prvých štyroch kráľov (Ntare Rushatsi, Mwezi, Mutaga a Mwambutsa) sa nachádzajú v Budandari v obci Kabarore. Panovníci Ntare Rugamba, Mwezi Gisabo a Mutaga Mbikije sa nachádzajú v Buruhukiro, Remera a Ramvya v súčasnej Muruta v provincii Kayanza.

Hrobka Ntare Rugamba sa nachádza v Buruhukiro. Nachádza sa vo veľmi strmej oblasti medzi kopcami Nyamigogo, Runyinya a Gatsinda. Tento háj je tvorený bujnou vegetáciou. Jeho prístup je veľmi ťažký kvôli jeho strmému reliéfu.

Kráľ Mwezi je medzitým držaný na kopci Remera pri obci Muruta. Túto nekropolu strážil Bajiji a jeho potomci. Existujú vzorky fikusu, erytrín, dračích stromov.

Nekropola Mutaga Mbikije sa nachádza v Ramvya. Je to miesto na kopci, ktoré je dobre chránené. Strážil ho Bajiji, jeho syn Nzorubara a jeho vnúčatá. Existujú staré druhy rastlín, ako sú ficus, drak, Rhus vulgaris .... Existujú aj zvieratá, ako sú antilopy a hady.
Zdroj: whc.unesco.org


Katalóg lyžovačky Rakúsko na trhu už koncom leta

Koncom augusta sa náhle ochladilo, akoby predzvesť že leto je na odchode. Po takejto myšlienke sa objaví automaticky pocit melanchólie a predstava niečoho, čo bude nasledovať. Krátka jeseň, možno že véééľmi krátka, tak ako jar býva tiež krátka. Skočíme rovno do zimy a odtiaľ zas do leta? Uvažujúc nad klimatickými zmenami a lúčiac sa s plážami, slnkom, opálenými telami, šantiacimi v mori, alebo na kúpaliskách, sa tu zrazu v mysli objaví priveľa bielej.

Blog Svet dovoleniek - Lyžovanie Rakúsko - článok vznikol na podporu zimných športov

lyžovačky Rakúsko Zima 2014 - free ride Rakúsko

Sneh a slnko nad zasneženými štítmi hôr, wooow príjemný pocit tepla v páperovej bunde kontrastuje so štipľavým mrazom na lícach nad golierom. Nádych chladivého vzduchu do pľúc pod vetrovku, prenesenie váhy na palice, odpich, vŕzgajúci zvuk lyžiarok a čerstvého prašanu postupne nahradí svišťanie rýchleho vzduchu a kúdoly zvíreného snehu. Blažený pocit z jazdy na lyžiach ... Ěj veru že nemusím ja banovať za odchádzajúcim teplým letom, je na čo sa tešiť. Prichádza pani zima, slnko, sneh a lyžovačky Rakúsko 2014. Túto zimu spravím aspoň desať rakúskych stredísk, robím si predbežný záväzok.

Otváram dvere vo firme a prechádzam popri skrini, na ktorej už dlhšie nik neotvoril dvere, pootvorím teda a usmejem sa. Sú tam ;-), lyže. "Onedlho vyrážame na svahy". Privriem dvere a zapínam počítač. V hlave mi prebehnú ešte rýchle plány na prichádzajúce zimné potešenie a začínam pracovať. Kým sa načítajú maily, prehodím zopár kôpok na stole a už aj čítam. Do koša, do koša, do koša ... áááá čo to? Lyžovačky Rakúsko 2013-14. Katalóg lyžovačiek na trhu už koncom leta? Pozerám na dátum, je 26. augusta. No to je asi omyl, akosi zavčasu prichádzajú s katalógom na zimu, či? Veď mi práve dnes, cestou do práce prebehli hlavou úvahy o blížiacej sa zime. To je ale náhodička, nuž sa zavŕtam hlbšie do stoličky a začínam listovať.

Prvý katalóg lyžovačiek na trhu už koncom leta

Katalóg lyžovačiek od Reny Travel mám každý ročník, vždy uložený v hornom šuplíku. Často doň pozerám, najmä kvôli ich hodnoteniam lyžiarskych stredísk a odporúčaniam kam za lyžovačkou. Tento čerstvý katalóg 2013-14 vo forme PDF už na prvý pohľad pripadá praktickejšie ako papierový, tu aha -> katalóg lyžovačky v Alpách 2014 dá sa v ňom listovať klikajúc myšou, zväčšiť sa dá tiež, preskakovať po viacerých stranách dopredu a dozadu, paráda. Vráťme sa však pekne na začiatok.

Na obálke vidieť testovacích jazdcov z Reny Travel, bývalých závodných lyžiarov. Kuknem dozadu na poslednú stranu katalógu a dozvedám sa, čo potrebujem - obrázok je z Heiligenblut, lyžiarskeho strediska v Rakúsku pod najvyššou horou Grossglockner. Boli to tam otestovať na lyžiach. Lyžoval som s nimi v Alpách už viac krát, takže sa poznáme celkom dobre. V úvodníku katalógu si všímam zaujímavý oznam o cenovej politike, ktorá ak dobre rozumiem, sa bude prispôsobovať momentálnej situácii na trhu. Letné dovolenky tiež už takto bežali, že ceny sa menili podľa toho, ako ktorí hoteliéri či cestovky začali hýbať cenami. Všetci ostatní svoje ceny tomu prispôsobovali. Zaujímavé boli najmä lastminute smerom nahor. Žiadne zľavy z ceny za pobyty na poslednú chvíľu ako sme si zvykli, ale naopak vyššie ceny za posledné voľné kapacity. Robia to u kvalitných ubytovacích kapacitách, v zaujímavých destináciách, ktoré idú na dračku. A aká bitka o to bola, ani sa mi neušlo. Hotel zmizol po uvedení na facebook za 20 minút, len sa za ním zaprášilo a ponuka bola fuč !

Na poriadnu lyžovačku kvalitný výstroj, lyže, lyžiarky, oblečenie a doplnky

To všetko zoženiete v najväčšom špecializovanom e-shope -> lyže, budete potrebovať lyžiarky, palice, viazanie, helmy, okuliare, rukavice, chrániče, snowboardy, termo prádlo, bundy, nohavice, čiapky, vaky, vosky, ski kity, servisné náradie, športové kamery, lyžiarske potreby, lyžiarska obuv, viac lyží, lyžiar oblečenie, všetko čo lyžiar potrebuje na eshop lyže, lyžiarky, viazanie, prilby, okuliare, rukavice, bežky, chrániče, snowboardy, vetrovky, nohavice, predaj lyží, čapice, batohy, vosky, náradie, upínacie kamery, ski. Internetový obchod lyže, lyžiarsky výstroj lyžiarske oblečenie, doplnky a všetko čo potrebujete na poriadnu lyžovačku aj kvalitný výstroj pre pretekárov. Poskytnú vám kvalifikované poradenstvo v celom sortimente lyžiarskych potrieb, vo všetkých lyžiarskych značkách.

Než sa vychystáte na lyžovačku skontrolujte stav svojho lyžiarskeho výstroja, či netreba čo-to vymeniť, doplniť. Nové kolekcie lyží na sezónu 2013-14 sú v štádiu záverečných úprav pripravené na predvádzanie verejnosti. Niektoré staré modely za výhodnejšie ceny sú stále vo výpredaji. Zaujímavé kolekcie lyží pripravili v dieľňach značiek Atomic, Rossignol, Salomon, Head, Fischer, Nordica a ďalších. Čo je práve "in" zistíte na stránkach testovanie lyží - skitest. S internetovým obchodom s lyžami a lyžiarskymi potrebami má cestovka RenyTravel výborné vzťahy, preto dokážu vždy zaujať bezkonkurenčnými akciami ako napr. lyže ako darček (2012), 50% zľavové poukážky na sezónne novinky lyží (2013), 1-2 dňové skipassy zdarma (2008-13) a podobne.

Rakúsky Arlberg hitom lyžiarskej sezóny 2014

Rakúsky Arlberg hitom lyžiarskej sezóny 2014

Táto informácia z úvodnej stránky katalógu lyžovačiek 2013-14 je trocha prekvapivá. Medzi zjazd-lyžiarmi je lyžiarske stredisko Lech-Zürs-St.Anton am Arlberg dobre známe, už desaťročia patrí do klenotnice alpského lyžovania. Okázalé après-ski, perfektne vyžehlené zjazdovky, ale najmä nekonečné priestory pre freeride sú dôvodom, prečo sem smerujú nielen mladí milovníci prašanu, ale tiež filmové štáby z celého sveta nakrúcať reklamné spoty. Obsah katalógu uvádza 20 rakúskych lyžiarskych oblastí, v ktorých sa nachádza odhadom vyše 50 kvalitných lyžiarskych stredísk, tak prečo si práve najvzdialenejší a pomerne drahý Arlberg vyslúžil titul HIT SEZóNY 2014?

Nazrúc do obsahu o lyžiarskom stredisku Arlberg sa dozvieme, že je výnimočný v oblasti freeride (lyžovanie vo voľnom teréne, mimo upravovaných zjazdoviek), ale aj samotné lyžovanie na zjazdovkách je za 5 hviezdičiek, k tomu pridáme kvalitné aprés-ski - zábava po lyžovačke tiež (5*) a výborné hodnotenie má rodina (4*). Takáto kombinácia hodnotenia láka rodiny s väčšími deťmi (najmä ak deti milujú freeski, freeride, snowboard), rodičia sú náročnejší lyžiari, dobre situovaní, ktorí nechodia spať po televíznych novinách ale všetci sa radi zabavia, hľadajúci kvalitnejšie služby za primerane vyššie ceny. Ak ste sa v tejto charakteristike našli, potom v Arlbergu nájdete uspokojenie. Zoberte vašich tínedžerov do Arlbergu, budú vás milovať ;-)

Dovolenka Chorvátsko už v EÚ

článok publikovaný na - Dovolenka s holým zadkom

Rodina Európskej Únie sa rozrástla 1.7.2013 o novú krajinu, ktorou je Chorvátsko, už dvadsiatyôsmy člen európskeho spoločenstva. Chorvátska dovolenka je toto leto pre nás európskou. Naďalej ostáva v platnosti stará mena Kuny, ktoré chcú Chorváti vymeniť za spoločnú Euro menu do roku 2015.

dovolenka Chorvátsko

Plnenie podmienok pre nových členov je po sklamaní EÚ z Bulharska a Rumunska, ale i mnohých podvodoch starých členov, oveľa prísnejšie. Chorvátsko tak bude najpravdivejším členom EÚ. Hospodárska situácia krajiny nie je potešujúca, ale Chorváti sú odhodlaní zamakať. Prichádzajú do Európy s "holým zadkom", ale pri troche spoločnej bruselskej snahy sa podarí vybudovať novú turistickú pevnosť v Európe, dovolenka Chorvátsko.
dovolenka chorvátsko
Ambície Chorvátska sú vysoké a ich pozitívne vnímanie u najvýznamnejšieho člena EÚ Nemecka je známym faktom. Dá sa preto očakávať ochota pre podporu projektov na modernizáciu chorvátskeho cestovného ruchu, ktoré sú rozsiahle a naozaj smelé. Ministerstvo turizmu naplánovalo rozvoj do roku 2020. Pred nedávnom sme zverejnili zámer vybudovať podmorské tunely k chorvátskym ostrovom. Celé pobrežie od najjužnejšej pevnosti Dubrovnika až po najsevernejšie letovisko Istrie Savudrija potrebuje modernizovať. Dnešné trendy prímorských dovolenkových destinácií ukazujú aktivitu, ruch, život, zábavu. Investori sa predbiehajú v dĺžke tobogánu, výške veže na bungee jumping, počte adrenalínových atrakcií. Zábava, hudba, tanec lákajú mládež a tá udáva smer.

Ak chce Chorvátsko prilákať mládež, je potrebné niečo zmeniť, pridať. Samozrejmosťou každej dovolenky je priezračné more a perfektné pláže. Ležanie na brehu mora na deke určite nebaví žiadneho tínedžera. Pokojné letoviská sú vhodnejšie pre dovolenky romanticky založených párov, seniorov a ľudí hľadajúcich ticho a pokoj. Klientela tejto kategórie si príde na svoje aj v súčasnom Chorvátsku. Niektoré strediská sa snažia držať krok s trendom doby a sú rušnejšie. Niekde je vhodné zachovať komornejšiu atmosféru, avšak vidieť ak je komornosť zámerom a naopak ak je výsledkom dlhoročného nič nerobenia prevádzkovateľa.
Chorvátsko sa teší dlhodobej priazni naháčov
Dovolenka Chorvátsko začala významne naberať na popularite koncom šesťdesiatych rokov minulého storočia, kedy sa na brehoch Jadranu uvoľnili mravy a vznikol priestor pre naturisticky založených turistov. Nahota na plážach sa teší obľube a záujmu u samotných naháčov, ale aj ich očumovačov, čo dohromady vytvára výrazne nadpolovičnú skupinu priaznivcov dovolenkovania pri mori. Z Chorvátska je okamžite dovolenková bašta Európy. Nahé zadky sú hlavným artiklom, ktorý môžeme považovať za mimoriadne úspešný marketing vtedajšej doby.

Každé letovisko v Chorvátsku je viac či menej zaplnené hambatými turistami, niekde im patria všetky pláže, inde okupujú aspoň okrajové časti pláží. Nahota na plážach je pekný šport a významný dovolenkový sortiment, ktorý dodnes drží chorvátsky cestovný ruch nad vodou. Vystačí to Chorvátsku na ďalšie desaťročia? Verme, že áno, veď nahota na dovolenke je pre civilizovaného človeka istou symbolikou života v raji, kam sa všetci túžime raz dostať. Prečo si život v raji občas nevyskúšať cvične, napríklad na dovolenke v Chorvátsku ? ;-)

Bude asi veľmi múdre zachovať pre Chorvátsko punc "nahá destinácia" aj do budúcna. Túžby človeka po raji zaujímali našich predkov rovnako ako nás a budú atraktívne aj pre naše deti a vnúčatá. Ak nenastanú nejaké významné spoločensko-názorové zmeny, bude sa nahota naďalej tešiť masovej priazni a cestovný ruch v Chorvátsku môže prekvitať.

Krásne leto, plné zážitkov vám želá

kolektív Svet dovoleniek <3

Bratislava a Dunaj 6.6.2013 uzavreli prímerie

článok publikovaný na - Povodňová turistika

Dunaj ukázal Bratislavčanom tisícročnú vodu v priebehu desaťročia už dva krát. Začiatkom júna 2013 sa po výdatných májových dažďoch opäť v Dunaji nahromadila voda z jeho prítokov, ktorá naplnila koryto až po okraj. V záplavových oblastiach lužných lesov pred Bratislavou sa povylievala rieka Morava, ústiaca do Dunaja v časti Devín. Prítok Moravy značne ovplyvňuje množstvo vody v Dunaji, najmä ak je Morava rozvodnená, môže byť situácia v hlavnom meste Slovenska dramatickejšia, než ako ju sledujeme na predošlých rakúskych úsekoch.

Dunaj 6.6.2013, Bratislavský hrad


Tisícročná voda v Dunaji

V horných tokoch Dunaja a Moravy boli hlásené povodňové stupne 2-3, Bratislava preto čakala na svoj prvý veľký test od roku 2002, kedy ju zasiahla tisícročná voda, ktorou boli niektoré časti Starého mesta, najmä Predmestie Bratislavy a časť Devín zaplavené. Nové protipovodňové zábrany sa pokúsia mesto ochrániť aj od väčšej vody, ako bola tá z 2002. Hydrometeorológovia predpovedajú rekordy hladiny Dunaja, ktoré by mali vrcholiť niekedy okolo obeda až večera 6.6.2013 na hodnotách desať a pol metra.

Dunaj 6.6.2013
Dunaj 2012


Po výdatných májových dažďoch, ktoré presýtili zemský povrch vodou v celej strednej a západnej Európe sa situácia v Bratislave začala dramatizovať začiatkom júna, 4. až 5. a vrcholila 6. júna vo večerných hodinách. Predpovede sa začínali napĺňať a merania naznačovali, že by skutočne mohla byť dosiahnutá hladina okolo rekordných 1050 cm, teda pol metra nad desiatimi metrami. Na mnohých miestach po obidvoch brehoch Dunaja sa hralo doslova o centimetre, či rieka ostane v koryte, alebo sa vyleje.

Dunaj 6.6.2013, most SNP
Dunaj 2012, most SNP


Nový rekord hladiny Dunaja v Bratislave 1032 cm

Nakoniec výška hladiny Dunaja v Bratislave meste dosiahla nové historické maximum 10,32 metra vo štvrtok 6.6.2013 vo večerných hodinách. Ešte pred zotmením začal Dunaj opäť klesať. Bratislava s menšími šrámami z pravého brehu na Petržalskej strane odolala. Najsledovanejším miestom v Bratislave bolo Fajnorovo nábrežie pri Starom moste, kde je najnižšie postavená budova Univerzity Komenského fakulta Filozofie. Napätá situácia sa mohla nepriaznivo prejaviť práve tu na rohu Gondovej ulice a Fajnorovho nábrežia.

Dunaj nábrežie


Kritická situácia nastala práve v spomínanom roku 2002 na rohu Fajnorovho nábrežia, kedy bola celá Gondová ulica zaplavená. Opäť ako v predchádzajúcich rokoch neodolal veľkej vode Devín, ktorý leží na sútoku Moravy a Dunaja. Do budúcich rokov bude potrebné zabezpečiť aj toto odľahlejšie územie mesta pred povodňami. Nové hliníkové profily, z ktorých sa budujú ochranné nadstavby na brehu sa výborne osvedčili. Časy vriec a piesku už odchádzajú do minulého storočia.

Dunaj pod hradom


Povodňová turistika

V súvislosti s informáciami vysielanými v spravodajských reláciách a prostredníctvom rozmáhajúceho sa online internetu sa o situácii na ktoromkoľvek mieste sveta dozvedá obrovské množstvo ľudí, ktorí chcú byť svedkami zaujímavých udalostí. Informácie o blížiacej sa povodni v Bratislave prilákali húfy ľudí k Dunaju, kde sa prizerali vznikajúcej situácii priamo na mieste. Bezpečnostné zložky polícia, vojsko, požiarnici kontrolovali situáciu na celom bratislavskom pobreží Dunaja. Stovky turistov aj miestnych obyvateľov si fotili veľkú vodu. Každý chcel vidieť na vlastné oči ako Bratislava dopadne. Začalo sa tomu hovoriť povodňová turistika. Žeby sme to začali predávať?

Dunaj povodňová turistika
Rakúsko už neponúka len zimnú dovolenku a lyžovanie

článok publikovaný na - Rakúsko letná destinácia

Rakúsko cykloturistika

Rakúsko už nie je len zimná dovolenka a lyžovanie v Alpách, väčšina hotelov si zvyká na celoročnú prevádzku. Prichádza rozmach letného dovolenkovania aj na horách. Mnohým sa už more prejedlo a skúšajú niečo nové. Dovolenky na horách reprezentujú nový životný štýl, zároveň sa generuje nová klientela, ktorá si môže dopriať dovolenku viac krát za rok. Masový rozvoj rekreačnej cyklistiky prispieva k narastajúcemu záujmu o dovolenky v tomto štýle a Rakúsko je ideálnou krajinou tieto požiadavky zabezpečiť. Výborná infraštruktúra, vysoký štandard v poskytovaní turistických služieb vytvorený dlhoročnou zimnou tradíciou je prirodzeným vyústením do letnej aktívnej turistiky. dovolenka Rakúsko je blízka nová budúcnosť pre túto krajinu.

Nie je náhodou že niektoré známe obchody špecializujúce sa na lyže a lyžiarske potreby na jar upracú svoj zimný sortiment do skladov a ich priestory a výklady zaplnia bicykle. Majú niečo spoločného tieto dva svety. Svet dovoleniek neprišiel na to sám, že ak niekto rád športuje a má k životu aktívny prístup, nemá ho len pol roka. Ten kto v zime rád lyžuje, v lete bicykluje. Aktívni cyklisti dopĺňajú v zime tréning lyžovaním. To platí aj opačne, takmer niet lyžiara, ktorý by v lete nešliapal do pedálov. Preto logicky vzniká prepojenie aj medzi obchodným sortimentom lyže - bicykle, preto v rámci turistického ruchu má obrovské logické opodstatnenie nové premostenie zimné lyžovačky - letná cykloturistika.

Veľmi pružne začali na tieto nové požiadavky trhu reagovať menšie rodinne zamerané lyžiarske strediská v Rakúsku, ktoré majú k zákazníkovi najbližšie. Rodina ako marketingová jednotka "zákazníka" je ako sa javí v zime aj jedničkou v lete. Zameranie na rodiny a ich potreby si síce vyžaduje náročnejší servis a širšie spektrum poskytovaných služieb, ale miera podnikateľských rizík je u tejto cieľovej skupiny najnižšia. Zaujímavé ponuky na letné dovolenky v Rakúsku prichádzajú už dlho od hoteliérov pri jazerách, ktorí suplujú ponuky prímorských dovoleniek a lákajú na čistú prírodu, horský vzduch, rakúsku pohostinnosť a domácku atmosféru. Stačí pridať horský bicykel a zdravý životný štýl a ponuka letnej dovolenky sa dá rozšíriť aj do rakúskych horských dolín.

Leto v tirolskom štýle

Malý charakteristický klobúčik, krátke kožené nohavice na trakoch, plný stôl dobrôt, jódlovanie a Alpy, to sú typické symboly Tirolska. Na oknách nesmú chýbať muškáty, ktorých pestovanie je skutočným súperením gazdiniek. Rovnako dobre ovládajú aj kuchárske umenie. Ktoré muškáty vás zaujmú, do toho domu sa choďte najesť. Svetoznáme zimné športoviská Kitzbühel, Insbruck či večné ľadovce z údolí Ötztal, Pitztal, Zillertal, priezračne čisté jazerá lákajú do Tirolska zástupy turistov a športovcov v zime, ale aj v lete.

Obyvatelia Tirolska sú pohostinní ľudia, pracujú poväčšine ako farmári, alebo v službách cestovného ruchu. Každý Tirolák je fanúšik a znalec lyžovania a všetci svorne milujú svoje hory, Alpy. O každý kúsok krajiny je postarané, lúky spása čistučký dobytok, lesy produkujú zdravé drevo, celá krajina pôsobí ako po generálnom upratovaní. Vyskúšajte niektorú z lákavých ponúk letnej dovolenky u dobrosrdečných Tirolákov, napríklad Söll am Wilder Kaiser - Brixental, Längenfeld, Kirchberg, kde osviežite svoje telo i ducha.

Korutánsko bohaté na jazerá

Pobyt pri vode má blahodárne účinky na ľudský organizmus. Prírodné bohatstvo Korutánska má preto veľký význam v turizme. Jazerá, ktorých tu napočítate skoro 1.300 od malých horských plies po veľké vodné plochy prírodných jazier a priehrad. Hlavným prínosom pre cestovný ruch je plachtenie, windsurfing a kúpanie. Aj tento druh dovolenkovania sa teší veľkej obľube, jazerná turistika je v Rakúsku naozaj pestrá. Z korutánskej ponuky vyskúšajte jazero Wörthersee a niektoré z najnavštevovanejších letovísk Velden, alebo Pörtschach.

Aj ďalším prírodným bohatstvom Korutánska je voda, liečivé pramene. Na ich zdroji vyrástli svetoznáme kúpele Bad Kleinkirchheim, ktoré samotní Rakúšania uvádzajú medzi najlepšie dovolenkové destinácie Rakúska. Bad Kleinkirchheim patrí k špičke v lete a vďaka lyžiarskemu stredisku núka v zime perfektné lyžovanie. Podobnú filozofiu celoročnej atraktívnosti si razí tiež menšie rodinné stredisko Katschberg zamerané na rodiny, ktorým poskytuje v zime perfektnú rodinnú lyžovačku a v lete rodinnú dovolenku na turistických chodníkoch.

Štajersko zelené srdce Rakúska

Zelené srdce Rakúska je známy slogan vystihujúci spolkovú krajinu Štajersko, ktorá má zelené srdce v znaku. Približne 60% územia pokrývajú lesy, sady, vinice, preto je považované za najzelenší rakúsky kraj. Štajersko sa nachádza na juho-východe Rakúska, je vklínené medzi Korutánsko na juhu a Horné i Dolné Rakúsko na severe. Hlavným mestom Štajerska je Graz, druhé najväčšie mesto v Rakúsku. Letná dovolenka v Štajersku ponúka niekoľko možností:

Kúpele wellness, zdravie, mladosť a krása pod týmto pojmom sa skrýva pätnásť kúpeľných miest s prameňmi, liečebnými a skrášľujúcimi procedúrami. Najlepším elixírom na mladosť a zdravie sú hory samotné. Dovolenka na horách má omladzujúce účinky, váha klesá, krvný tlak sa normalizuje, tiež počet červených krviniek vďaka riedkemu vzduchu vo vysoko položených horských strediskách pribúda, pohybom na čerstvom vzduchu celý organizmus nadobúda novú energiu.

Rekreační cyklisti objavujú Horné Rakúsko

Cyklotrasa pozdĺž rieky Dunaj patrí do celoeurópskej siete Eurovelo, na ktorej je v letných mesiacoch hustá premávka. Rekreačné bicyklovanie v Hornom Rakúsku patrí k hlavným letným aktivitám, ktoré ľúbia aj miestni. Mnohí skalní priaznivci tohto životného štýlu vezú na bicykloch batožinu potrebnú na prežitie viacdňových túr. Koho bavia terénne a lesné cesty, má množstvo príležitostí preveriť schopnosti svoje a svojho dvojkolesého tátoša na stovkách km horských ciest po vyhradených cestičkách lemovaných malebnou krajinou.

Zimná dovolenka a lyžovanie v Hornom Rakúsku nepatria medzi svetové topky, ale každá iná nealpská krajina by tých pár "menších" ski-stredísk považovala za zimné klenoty. Najznámejšie terény pre lyžovanie v Hornom Rakúsku sú v strediskách Hinterstoder, Gossau a v rodinnom lyžiarskom stredisku Dachstein West. Niekoľko stoviek kilometrov stredne náročných a ľahkých tratí je na rakúske pomery menšie množstvo. V lete však patria k významným hráčom na poli turistiky.

Farmárske leto v salcburgských Alpách

Soľnohradsko (preklad rakúskeho Salzburgsko) sa opticky nachádza v strede Rakúska. Hlavným mestom je Salzburg, rodisko hudobného skladateľa W. A. Mozarta. Všadeprítomné Alpy sa vypínajú vysoko nad tritisíc metrov, najvyšším je vrchol Großvenediger čnejúci do 3.674 m, jeho hlavný hrebeň tvorí hranicu s Tirolskom.

Farmárske leto v Alpách je dobrý nápad na letné prázdniny. Pohľad pod alpské štíty vám pripadá, že sa nachádzate v záhrade či prírodnom parku. Vyskúšajte si pobyt v niektorej zo stoviek pôvodných horských chát, ktoré sú protikladom našich pretechnizovaných domovov. Sú autentické a nachádzajú sa priamo v prostredí fariem, kde sa na okolitých stráňach pasie dobytok. Vhodné pre horských pútnikov a mountain bikerov na prenocovanie. Pod zub dostanete fajnové miestne farmárske produkty.

Ak ste nároční turisti, navštívte najzápadnejší región Rakúska Vorarlberg. Tam v lone nedotknutej prírody v najzápadnejšej časti Bregenzer Waldu objavíte niekoľko starých pôvodných dedín. Panoráma horského masívu Verwall a Silvretta vás presvedčia, že reči o jedinečnej alpskej prírode sú na mieste. Podobne štedré ponuky na vás čakajú aj v ostatných častiach Rakúska Burgerlande, Dolnom Rakúsku, hlavnom meste Viedeň.Rakúsko vás zdraví, alles gute !

pripravené z materiálov CK RenyTravel
špecialista na RakúskoAqualandia v Jesolo patrí medzi top 10 vodné parky v Európe

článok publikovaný na - Aqualandia Lido di Jesolo

Aqualandia Lido di Jesolo má najvyššiu vežu na bungee jumping medzi európskymi aquaparkami. Fanúšikovia vodného sveta a rôznych vodných atrakcií dobre poznajú svoje najobľúbenejšie šmykľavky, tobogány. Je to podobné ako v prípade kolotočov a cirkusov. Atrakcií neustále pribúda, každé stredisko chce prilákať zákazníkov k sebe. Dnes už nestačí deka na pláži a dobrá knižka, ani deka na pláži a sprcha, ani požičovňa člnkov.

Chcete otvoriť kúpalisko? Nezabudnite myslieť aj na občerstvenie, hamburgery hot-dogy, klobásku, cukrovú vatu, skákacie hrady, ihriská na loptové hry, lezeckú stenu, požičovňu adrenalínového športového náradia, opičiu dráhu. Pri mori a väčších vodných plochách je samozrejmosť, lietanie na závesnom padáku, alebo jazda na nafukovacom banáne za motorovým člnom. Surf, alebo windsurfing je už nuda, lietajúci surfer, to je in. Vyvýšené miesto, odkiaľ sa dá skočiť do vody nikoho nevzrušuje, potrebujete skok z desiatok (stoviek) metrov vysokého útesu či mosta nad priepasťou, atrakcie od výmyslu sveta. Svet dovoleniek ich prináša stále nové, lepšie, vzrušujúcejšie pre čitateľov blogu svet-dovoleniek.sk.

Keď to všetko vyskúšate, zistíte že sa vám prekrútili kolieska v hlave, žalúdok sa obrátil naruby, srdce chce vyskočiť z hrude. Zážitok na celý život. Toto je dnešným ťahákom, hľadanie hraníc, ani nevieme či to ešte niekto zvládne a či ho to aj poteší. Podľa vzoru ázijských prekážkových ciest "ninja faktor", ktoré zvládne iba odvážny a najlepšie pripravený jedinec, chce dnes celý svet ochutnávať takéto zážitky. Obrovské pogumované kladivo do vás udrie, keď trasúci prechádzate po úzkej klzkej lavičke, kde sa ledva udržíte, nie aby ste uhýňali rotujúcim kladivám. Rana kladivom vám vyrazí dych a vy kvôli silnejšiemu zážitku z omdlievania ešte padáte pár metrov dole hlavou do studenej vody, kde musíte najprv doplávať k brehu, až potom môžete odpadnúť.

Na podobnom princípe sú založené aj vodné atrakcie v aquaparkoch. Už vám nestačí päť metrová šmykľavka do bazéna, potrebujete 100 metrovú so sklonom ako lyžiarsky skokanský mostík. Na nafukovacom gumenom člne sa rútite skoro voľným pádom korytom z lešteného laminátu po tečúcej jemnej vrstve vody. Zájdite si pred týmto zážitkom na toalety, aby ste nezažili trapas pri odovzdávaní gumeného plavidla. Niekedy rozum zostáva stáť pri úvahe, za čo všetko si dokážeme zaplatiť a nie práve zanedbateľné čiastky "... supééér, skoro ma to zabilo a stálo to iba 10 euro ..." kričí okolo bežiaci desať ročný chlapček na svojho kamaráta. Taliansko patrí k významným hráčom na poli cestovného ruchu, pozrime si jednu z špičkových talianskych atrakcií - vodný park Aqualandia Lido di Jesolo, ktorý patrí medzi najlepšie vodné parky v Európe.

Aqualandia Lido di Jesolo najlepší vodný park v Taliansku

Aqualandia, Jesolo Podľa svetovej organizácie vodných atrakcií (wwo) sú každoročne publikované najrôznejšie štatistiky. Rôzne "naj" napr. najdlhšia šmykľavka, najstrmší tobogán, najväčší krytý aquapark a podobne, ktoré napokon vždy vyústia v záverečnom vyhodnotení do najvyššej návštevnosti. Za týmto účelom sa predsa všetky tie atrakcie budujú, aby prilákali čo najviac návštevníkov. Dôležitým ukazovateľom úspešnosti je tiež štruktúra atrakcií v danom vodnom parku aj atraktívnosť danej destinácie a množstvo ľudí, ktorí sa tam vyskytujú a sú ochotní navštíviť zábavný vodný park. Mestské vodné parky mávajú menej atraktívne prostredie, ale vyššiu návštevnosť. Pre obchodníka teda ostáva top ukazovateľom množstvo návštevníkov, pre fanúšika dobrej zábavy "naj atrakcie" a high vybavenosť parku. Podľa oficiálneho AHR hodnotenia (aquapark highest rating) je najobjektívnejším parameterom kvality daného aquaparku pomer cena / výkon (koľko zážitkov dostanete za akú cenu).

Aqualandia vodný park v Lido di Jesolo svojim vybavením patrí k najlepším vodným parkom na svete. Najvyšší tobogán Spacemaker na svete (42 m), najvyššia bungee jumping veža v Európe (60 m) ale i ďalšie atrakcie sľubujúce vzrušenie a zážitok zaraďujú vodný park v Lido di Jesolo na predné priečky. Návštevnosť parku nemôže dosiahnuť čísla, aké dosahujú niekoľko miliónové mestské parky v Amerike, alebo Ázii. Z hľadiska fanúšikovského je Aqualandia čerešničkou na torte. Konkurenciu parku robí aj samotné vynikajúce plážové dovolenkovanie pri mori v Lido di Jesolo. Každý z dovolenkárov by však aspoň jednodňový pobyt v Aqualandii mal vyskúšať. Je to peniaz navyše, ale veééé...ľmi dobre vynaložený. Mnohým návštevníkom, najmä s deťmi sa stáva, že strávia celú dovolenku vo vodnom parku. Čudujete sa, keď si pozriete propagačné video? Aj moja dovolenka Lido di Jesolo sa odohrala celá (5 dní) vo vodnom svete, najlepšom vodnom parku v Taliansku.

Aqualandia top atrakcie

Spacemaker Spacemaker / obtiažnosť 3 / - je najvyšší zjazd na svete, z výšky 42m sa rútite na troj-štvor sedacom nafukovacom člne v laminátovom koryte, ktorého sklon je až 60 stupňov. Každý jazdec má srdce v ústach až kým zážitok dosiahnutím sto kilometrovej rýchlosti neskončí hladkým pristátím na vodnej hladine. Vtedy sa vráti dych a dostaví sa radostný výkrik, pár sekúnd jazdy zanechá niekoľko minútové vzrušenie.

Scary Falls, strašidelný vodopád Scary Falls / obtiažnosť 3 / - strašidelný vodopád je uzavretá rúra. Úvod jazdy na dvoj sedáku po jemne zvlnenej rieke sa v strednej časti zahalí do hmly a duniaci blížiaci sa vodopád signalizuje adrenalín. Záverečný strmý šesťdesiat stupňový zráz je ukončený dopadom na vodnú hladinu, kde sa dobrodružstvo končí. Chvíľu potrvá, kým začnete plynule komunikovať, ale na koniec sa vám na tvári rozžiaria oči.

Stargate hviezdna brána Stargate / obtiažnosť 3 / - hviezdna brána je 220 metrov dlhá špirálovite zatočená dráha. Mierna a točiaca sa vrchná časť vyústi do strmého záveru, všetko sa odohráva na dvoj sedákovom rafte v uzavretom potrubí, kde sa tmavé úseky striedajú s otvorenými, hudba a rôzne efekty pripomínajú jazdu vesmírnej lode z kategórie sci-fi. Fantastický zážitok vytvorí čistú radosť v závere končiacom na hladine bazéna.

Vatikán spravuje nový pápež František

Magický dátum 13.3.2013 vo večerných hodinách. Dymový signál oznamuje, že Vatikán má novú hlavu štátu a katolícki veriaci nového pápeža. Šéfom najťažšieho úradu kresťanského sveta sa stal argentínsky kardinál Jorge Mario Bergoglio. Nad farbou dymu z komína či rýchlosťou rozhodovania konkláve sa vynára množstvo úvah. Tie by však nemali zatieniť vážnejšie témy spojené so súčasným stavom sveta a pôsobením katolíckej cirkvi v ňom. Čo z nej spraví nový pápež František ?

Papa Francesco Pink  Nový Pápež František v budúcom ružovom svete - Papa Francesco in future pink World

Postavenie zastaralej cirkvi v novom modernom svete začiatku 21. storočia nie je jednoduché. Rýchly rozvoj technológií významne mení svet a ľudí. Fenomén číslo jedna súčasnej doby internet poskytuje informácie komukoľvek kamkoľvek na tejto planéte. Demokracia, sloboda, voľný pohyb, ľahkosť cestovania, virtuálna realita. Všetko to konkuruje cirkvi v oblasti formovania duchovného rozmeru ľudstva. Množstvo skutočných aj pomyselných kamier monitoruje dianie v každom kúte sveta, kde sa už takmer nedá skryte páchať násilie či udržiavať nevedomosť ani nadiktovanú poslušnosť. Cirkev súčasné tempo nezachytila, ostala zacyklená kdesi sama v sebe. Vatikán ostáva na zastaralých princípoch, ktoré dnešného človeka nemajú čím osloviť.

Neodpovedanie na podozrenia, tajnostkárstvo, ututlávanie, kauzy, korupcia, sexuálne škandály, hromadenie majetku, umlčovanie pokrokových hlasov vo vlastných radoch. Praktiky spôsobujúce nezáujem až averziu a masívny odliv veriacich. Podpora cirkvi svetskou mocou je minimálna, vzájomné vzťahy okrem ekonomických sú takmer nulové. Spolupráca s panovníkmi mocných krajín z čias feudalizmu je iba práchnivou spomienkou. Namiesto nastúpenia na novú cestu sa konzervujú staré časy. Po odchode "veľkého" pápeža, ktorého veriaci milovali nastupuje do úradu muž zvlášť vysokého veku v čase, kedy je úpadok inštitúcie už alarmujúci. Žeby samotná strata schopnosti chápať princíp sveta stvoreného?

Každý, kto by si po takýchto slovách skúsil vo vlastnom vnútri úprimne prehodnotiť stav svojich vecí, svojho ducha, čistoty, pravdivosti, oddanosti, zodpovednosti, viery ... sediac pri tom na pápežskom stolci môže dôjsť k rozhodnutiu, aké urobil Benedikt XVI. vo februári 2013. Vyslovil slová všetci sme hriešni a odstúpil. Prijať úrad pápeža je najťažšie rozhodnutie pre ktoréhokoľvek z kandidátov. Zodpovednosť ktorú tým na seba preberá je nepredstaviteľná. Inštitúciu nerobí inštitút, ale osoba ktorá ho vedie. Je dôležité, kto je pápežom, komu bude načúvať miliarda veriacich bytostí, za ktoré on preberá zodpovednosť. Je to ľahké a ťažké zároveň. Ľahké pre toho, kto si dokáže úprimne odpovedať: áno som schopný pokračovať v poslaní sv. Petra.

Pápež Benedikt XVI. nečakane ohlásil odchod

Je ťažké posúdiť smrteľníkovi veľkosť, alebo slabosť rozhodnutia Benedikta XVI. Ostáva to na vašom cite, ku ktorému stanovisku sa prikloníte. Bolo jeho osobným rozhodnutím prijať úrad, je jeho osobným rozhodnutím odísť z neho. Asi sa nedá očakávať okrem oficiálneho stanoviska "nedostatok síl" žiadny hlbší náhľad do jeho vnútra, na skutočné pohnútky takého vážneho rozhodnutia. Vzniká priestor na množstvo výkladov, špekulácií. Všetky ostávajú dohadmi. Skutočné dôvody si Benedikt XVI. odnesie so sebou. Nastúpiť po Jánovi Pavlovi II. bola neľahká úloha o to viac, že Ján Pavol II. sa tešil nevídanej obľube veriacich. Myslím, že napriek všetkému si Benedikt XVI. zaslúži poďakovanie a čas ukáže, že jeho odchod patril medzi silné činy.

10.2.2013 - Twitter, ktorý sleduje 1,5 mil fanclub pápeža Benedikta XVI. zacvrlikal odkaz: "My všetci musíme veriť v silu Božieho odpustenia. Všetci sme hriešni, ale Jeho milosť z nás robí nových ľudí"

11.2.2013 - Pápež Benedikt XVI. oznámil svoje rozhodnutie ukončiť pôsobenie vo funkcii pápeža. Tento krok učinil na schôdzi kardinálov, po dlhšom zvažovaní. Ako dôvod svojej abdikácie oznámil nedostatok síl na výkon zverenej služby, cit.: "... s vedomím vážnosti tohto kroku, s plnou slobodou vyhlasujem, že sa vzdávam služby rímskeho biskupa, následníka svätého Petra" - posledné verejné vystúpenie Pápeža Benedikta XVI.

28.2.2013 - Odstúpenie Benedikta XVI. Bývalý pápež sa nevracia späť do rodnej krajiny, ktorou je Nemecko, ale slobodne ostáva naďalej vo Vatikáne, kde chce byť cirkvi prospešný svojimi modlitbami.

Rýchla voľba nového pápeža, konkláve stačili dva dni

Posledná voľba, ktorá sa konala 18.4.2005 po úmrtí pápeža Jána Pavla II. bola pomerne rýchla, stačili len tri hlasovania a jeden z kardinálov oznámil svetu známou formulou: "Annuntio vobis gaudium magnum: habemus papam". Oznamujem vám veľkú radosť: máme pápeža. Na pápežský trón zasadol nový pápež Benedikt XVI. civilným menom Joseph Ratzinger, kardinál z Nemecka. Systém voľby určuje, že v rámci hlasovania musia podporiť nového pontifika najmenej dve tretiny kardinálov. V minulosti sa konkláve dokázalo pretiahnuť až na rekordných dva roky a deväť mesiacov (r.1268), kedy sa nevedeli zhodnúť na pápežovi.

Pápeža Františka zvolili kardináli v jednom z najkratších konkláve v histórii cirkvi, ktoré sa začalo v utorok 12.3.2013. Výsledok dosiahli už druhý deň zasadania za zavretými dvermi 13.3.2013. Na oznámenie výsledku sa používa vskutku atraktívna metóda, dymenie. Farebné dymenie je spôsob signalizácie naozaj vzrušujúci a jedinečný, siaha do ďalekej histórie ľudstva. Po vzore cirkvi by dymenie mohli prevziať aj do iných oblastí života, kde je potrebné niečo signalizovať. Nie všetko staré treba zavrhnúť. Signál farebným dymom vyjadruje význam "nie" ak je tmavej farby, naopak svetlý dym oznamuje "áno".

Rozdá cirkev majetky v duchu odkazu Františka z Assisi ?

Nový pápež, ktorý bol zvolený v jednom z najkratších konkláve v histórii cirkvi, je v poradí už 266. pápežom. Na svätopeterský stolec zasadne Argentínčan. Bývalý arcibiskup z Buenos Aires. Jorge Mario Bergoglio sa narodil r. 1936 a ako 76 ročný sa stáva hlavou katolíckej cirkvi. Argentína bude prvou americkou krajinou, ktorá dodá Vatikánu pápeža. Nástupca Benedikta XVI. prijal pápežské meno František, ktorým dáva jasný signál, kam chce nasmerovať cirkev pod svojim vedením. Od 13.3.2013 sa o duchovnú potravu veriacich stará a samotný bohatý štát Vatikán spravuje nový pápež František. Rozdá bohatstvo v duchu odkazu Františka z Assisi ?

Jeho vzor František z Assisi nebol reformátor, modlil sa za obrátenie k Bohu a poslušnosť Cirkvi. František počul o úpadku Cirkvi, ale vždy sa správal voči Cirkvi a jej ľuďom s najväčším rešpektom. Raz niekto rozprával o kňazovi, ktorý žije so ženou a opýtal sa Františka, či sú platné sviatosti z rúk takéhoto kňaza, tu František pokľakol pred kňazom a pobozkal ruky, ktoré vedie Boh. Verne nasledujúc Evanjelium, oblečený v handrách, hovoril o Božej láske. Modliac sa v kostole San Damiano, prehovoril k nemu Kristus z kríža. Trikrát zopakoval: "František, nevidíš, že sa môj dom rozpadá? Oprav ho!" A František opravoval jeden kostol za druhým.

Na opravu kostolov si František bral financie z obchodu svojho otca. To viedlo až k súdnemu sporu, ktorý sa konal verejne na námestí. František sa vyzliekol donaha, vzdal sa svojho dedičstva a zriekol sa svojho otca, ktorý naňho podal žalobu slovami: "Do dnešného dňa som ťa volal svojím otcom na tejto zemi, odteraz však chcem hovoriť: Otče, ktorý si na nebesiach." Kostol Santa Maria degli Angeli, ktorý dostal od benediktínskeho opáta sa stal strediskom nového náboženského hnutia, r.1212 vznikol prvý františkánsky kláštor v Toskánsku neďaleko Cetony a mužská Rehoľa menších bratov. František bol vysvätený za diakona. Ostal ním po celý život. Preferoval chudobu, lásku, skromnosť a úctu ku kňazstvu.

Jeho Svätosť Dalai Lama gratuluje novému Pápežovi Františkovi

Hneď na druhý deň po zvolení Pápeža Františka prišlo do Vatikánu množstvo gratulácií od najvýznamnejších predstaviteľov krajín sveta. Medzi najzaujímavejie patrí gratulácia Dalai Lamu. Dňa 14.3.2013 - Jeho Svätosť Dalai Lama na Twitteri, ktorý sleduje jeho 6,5 mil fanclub zacvrlikal: blahoželanie novému pápežovi.

Oboznámený zvolením nového Pápeža, Jeho Svätosť Dalai Lama neváhal s písomným vyjadrením gratulácií: "Rád by som vám vyjadril svoj pozdrav a radosť z vášho historického zvolenia za Pápeža." Na pontifikátov historický výber mena napísal: "Hoci nepoznám dosť dobre mnoho katolíckych svätcov, viem o Sv.Františkovi, keďže som navštívil Assisi a zúčastnil sa medzináboženských stretnutí na tomto mieste. Jeho disciplína, jednoduchosť jeho spôsobu života a jeho láska ku všetkým tvorom sú kvality, ktoré považujem za hlboko inšpirujúce. Som pohnutý vedomím, že práve jeho meno ste si vybrali pre svoje pápežstvo."

V spomienkach na srdenčné stretnutia s pápežom Pavlom VI, Jánom Pavlom II a Benediktom XVI a inými kresťanskými bratmi a sestrami, sa Jeho Svätosť teší na stretnutie s novým lídrom rímskokatolíckej cirkvi: "Je mi veľkým potešením že som mohol stretnúť a potešiť sa z priateľskej konverzácie s vašimi bezprostrednými predchodcami a počas posledných asi 40 rokov, sa mohol zúčastňovať na plodných zdieľaniach s mojimi kresťanskými bratmi a sestrami. Dúfam že budem mať tú česť aj na stretnutie s vami niekedy v blízkej budúcnosti."

Mapa Vatikánu, preštudujte pred cestou

Udalosti posledných dní spôsobili významný záujem o cestovanie do Vatikánu. Množstvo veriacich sa sem pravidelne vracia pri príležitosti rôznych cirkevných sviatkov. Dovolenka v Taliansku za účelom duchovného povznesenia je nádherným dôvodom na cestovanie. Vatikán sa významne podieľa na návštevnosti Ríma, kde sa nachádza. Tento malý štát je zaradený v katalógoch mnohých cestovných kancelárií, ktoré organizujú hromadné návštevy svätej stolice, poznávacie zájazdy, púte veriacich po celý rok. Ak sa vydáte do Vatikánu, nech už to bude individuálne alebo v organizovanej skupine, určite si preštudujte pred cestou mapu Vatikánu, resp. mapu Ríma. Váš pobyt v Ríme môže byť náročný, ako bývajú takéto davové zhromaždenia. Znalosť prostredia (mapa Ríma, mapa Lazio) situáciu značne uľahčí.

Vatikán je mestský, cirkevný štát nachádzajúci sa v Ríme, hlavnom meste Talianska v regióne Lazio. Klikacia mapa Lazia pomôže aj pri výbere ubytovania.


Zväčšiť mapu


Odporučené čítanie:
Wikipedia - František z Assisi
Basilica San Francesco in Assisi.
Francis - oficiálna stránka pápeža
Vatican The Holy See - oficiálna stránka Vatikánu
News Vatican - spravodajstvo z Vatikánu
Vatikán Wikipédia - encyklopédia
Vatican Wikitravel Guide - cestovateľský portál
Papa Twitter - Twitter pápeža > https://twitter.com/Pontifex
Dalai Lama Twitter - Twitter Dalai Lamu> https://twitter.com/dalailama

Nový pápež prevzal reštartovaný Twitter-účet svojho predchodcu, to znamená očistený o odkazy Benedikta XVI., ale s jeho nasledovateľmi, ktorých preberá cca. 1.876.000. Pozor na iné, falošné účty, ktorých sa vyrojilo ako múch po daždi. Aby ste nenasledovali nejakého "nepápeža". Od oznámenia odchodu Benedikta do nástupu Františka pribudlo na TWITT-účte vatikánskeho pápeža 300.000 nasledovateľov, čo je 20%. Zaujímavé číslo. Ľudia očakávajúci zmeny, alebo len Argentína fanclub ?

R.H. ;-)

P.S. Ružová je moderná. Nech je symbolom nového vánku do plachiet Vatikánu, veľa úspechov kapitánovi na novej plavbe.

Austrália ponúka pracovné miesta za hviezdne platy

článok publikovaný na - Austrália, práca za hviezdne platy

najlepšie pracovné miesta v austrálii

Pracovné miesta za 10.000 AUD a viac ? Prečo nie ! Veď Austrália je krajina nevídaných možností. V čase všeobecnej svetovej krízy plánuje Austrália spustiť masovú medzinárodnú reklamnú kampaň s ponukou zaujímavých pracovných miest. Zaujímavých pokiaľ ide o pracovnú náplň, ale aj finančné ohodnotenie. Ponuka sa pripravuje len pre uchádzačov z vybraných krajín.

Chcete sa stať ochutnávačom polievok v luxusnom hoteli s platom 12.000 dolárov, alebo porotcom dievčenskej krásy na niektorej z austrálskych pláží s podobným platom? Ste za väčší veget? Vyskúšajte pozíciu natierač opaľovacích krémov. Možno uprednostníte adrenalín a vyšší plat. Kandidujete na miesto sčítavač žralokov vo vodách okolo Austrálie, či kŕmič klokanov v odľahlých a vyprahnutých púštnych rezerváciách za 24.000 AUD mesačne. Niekto sa možno pousmeje, ale očakáva sa poriadny boom.

Austrália prináša výborný nápad. Tamojšie organizácie pripravujú realizáciu odvážnej myšlienky, ako zvýšiť a oživiť prívaly cestovateľov na opustený a stratený austrálsky kontinent. Jednou ranou môžu vyriešiť niekoľko ožehavých problémov. 1. získajú novú pracovnú silu, 2. zarobia na obrovskom prívale turistov, 3. získajú novú krv v podobe nových osadníkov z "kultivovaných" krajín. Čím za to zaplatia? Niekoľkým z uchádzačov vytvoria a zafinancujú mimoriadne lukratívne, možno až bláznivé pracovné miesta. Výborné riešenie, všakže?

Práce najrôznejších kategórií majú za úlohu osloviť čo najširšie masy unudených mladých ľudí z ekonomicky vyspelých krajín, ktorých už nebaví práca v banke, či na úrade za slušný bakšiš, nudný život a stereotyp. Na žiadne z vyššie menovaných pracovných miest nepotrebujete kvalifikáciu, ani prax. Všetko záleží len od toho, ako uspejete pri pohovoroch, šťastie. Masové šialenstvo, očakávajú sa milióny prihlášok. Medzinárodné siete pracovných agentúr budú zavalené množstvom žiadostí a prihlášok uchádzačov. Žiadna diskriminácia však nehrozí, pohovorov sa zúčastnia všetci prihlásení kandidáti na prácu.

Všetci uchádzači dostanú pozvánky, potvrdia svoju účasť na konkrétny termín. Zaplatia si pobyt, letenky a čakajú na svoju životnú príležitosť. Obrovská akcia "pohovorov" na zopár zaujímavých pracovných miest za hviezdne platy prebehne priamo v Austrálii a bude organizovaná postupne na niekoľko kôl. Môže trvať celé mesiace. Vyrobí sa z toho zábavná show, ktorá sa predá cez televízne kanály. Čím viac uchádzačov, tým dlhšia reality show, tým viac peňazí. Austrálske hotely, letecké spoločnosti, celý turistický priemysel krajiny zarobí a ožije. Tisíce aktérov, ktorí nezískajú vysnený job, sa v Austrálii aj tak zamestnajú a usadia.

Mapa Austrálie

Zväčšiť mapu

Austrália je od dávna cieľovou krajinou emigrantov z celého sveta. Napriek nedávnym protestom proti ďalšiemu neriadenému prívalu prisťahovalcov, potrebuje Austrália novú krv. Projekty takéhoto charakteru sú obojstranne zaujímavé a výhodné. Pre krajinu aj pre novousadlíkov. Austráliu navštívia obrovské davy mladých ľudí, ktorí tu utratia obrovské financie ako turisti. Z nich sa malá hŕstka uchytí na reklamované pracovné miesta. Oveľa viac záujemcov si dodatočne nájde prácu samostatne. Pracovných miest je v Austrálii dostatok. Čo vám bráni vziať si prácu na priamo keď ste už v Austrálii? Práca sa tam váľa po zemi, stačí ju zdvihnúť.

Spoluprácu navrhne Austrália iba vybraným krajinám. Takže nehrozia nepokoje kôli prívalu nežiadúcich osôb. Obrovské masy "uchádzačov o prácu" prežijú na mieste nádherný pobyt ako turisti na prázdninách. Utratia tu nemalé finančné prostriedky, z ktorých bude celý projekt financovaný. Vzrastie cestovný ruch v Austrálii, s tým súvisia požiadavky na nové pracovné mieste v tomto segmente. Kolieska sa otáčajú a ešte pri tom všetci pekne zarobia. Čo dodať ? Pekne vymyslené ! A všetci budú spokojní, či ?

Pozdravujem všetkých unudených mladých ľudí z ekonomicky vyspelých krajín, ktorých už nebaví nudný život, práca a stereotyp v ich rodnej krajine ! Austrália na vás čaká, uchádzajte sa o skvelé pracovné miesta za hviezdne platy !


RH ;-!)

Chorvátsko chce budovať podmorské tunely k ostrovom

článok publikovaný na - Podmorské tunely k ostrovom

Chorvátsko láka turistov na dovolenku novými investíciami, ktorými sú plánované podmorské tunely. Podobné riešenie, ako to ktoré spája Britské ostrovy s Európou by im malo pomôcť vrátiť stratený cestovný ruch na chorvátske ostrovy. Miliardové investície budú vyžadovať účasť Európskej Únie na spolufinancovaní.

Úvahy ako zvýšiť príjmy z cestovného ruchu v krajinách s vysokým podielom turizmu na HDP vedú k megalomanským snom. Chorvátsko láka na dovolenku zlepšovaním dopravnej dostupnosti.

Plánujú investície nebývalých rozmerov. Výstavba podmorských tunelov, ktoré by mali spojiť významné chorvátske ostrovy s pevninou. V minulosti boli ostrovy výdatne navštevované turistami, avšak zlepšovaním podnikateľského prostredia na pevnine sa dostavuje aj nežiadúci úbytok dovolenkárov na ostrovoch. Zároveň nastáva nerovnomerné rozloženie návštevníkov v krajine. Zariadenia na pevnine sú preplnené, zatiaľ čo ostrovy zívajú prázdnotou. Dôvody sú pritom úplne triviálne. Na ostrovy treba zložito cestovať. Použitie trajektu je pri ceste na ostrovy nevyhnutné a trajekt znamená veľa "premárneného" času a poplatky navyše. Ako výhodnejšia alternatíva sa javí podmorský tunel, či most.

Dovolenka v Chorvátsku je stále veľmi žiadaná

Pre Slovákov je Chorvátsko najbližšou a najznámejšou letnou destináciou, dovolenka v Chorvátsku je neustále rovnako žiadaná. Akosi tam patríme. Krajina Chorvátsko sa snaží plne integrovať do Európy vrátane začlenenia do Euro zóny. Prechod na spoločnú menu je pre Chorvátsko takmer nevyhnutnosťou. Najmä, ak sa tu plánuje taká obrovská investícia, akou má byť výstavba tunelov spájajúcich chorvátske ostrovy s pevninou. Politické hry jednotlivých členov Euro krajín (najmä Slovinska) strpčujú Chorvátom život. Slovinsko voči chorvátskej integrácii stále narába vetovacou kartou. Podmieňuje svoj súhlas riešením starých finančných sporov.

Spojenie pevniny s ostrovmi pomocou podmorských tunelov by malo vrátiť turistov do týchto destinácií. Taký rozsiahly projekt si krajina nedokáže zabezpečiť sama. Pomôcť by mala Európa a najmä Nemecko. Práve nemecká klientela je v Chorvátsku po dlhé roky väčšinovou. Dovolenka v Chorvátsku si zaslúži vylepšovanie. Držať krok s trendom vo svete. V európskych štruktúrach by sa takýto projekt realizoval ľahšie a schodnejšie. Budovanie podmorských tunelov by sme mali podporiť, veď v Chorvátsku máme svoje more aj my Slováci.

Ako zachovať chorvátske ostrovy pre dovolenkovanie?

Aby život a služby na ostrovoch nezahynuli, bolo potrebné zamyslenie nad možnosťami, ako zapojiť veľkú časť pobrežia na ostrovoch medzi lákavé ponuky pre turistov. Ostrovy neoplývajú žiadnou výnimočnosťou proti chorvátskej pevnine. Krajina, more, pobrežie sú všade približne rovnaké. Pred niekoľkými rokmi museli Chorváti urobiť prvý krok k zlepšeniu dostupnosti svojich letovísk. Väčšina klientely prichádza zo severu. Bolo potrebné vybudovať diaľnicu namiesto nevyhovujúcej pobrežnej magistrály. Dnes stojí pred Chorvátskom ešte väčšia úloha, sprístupniť pre dovolenkovanie ostrovy, ktoré sa nachádzajú blízko pobrežia.

Na ostrovy sa musí návštevník prepraviť trajektom, čo je zbytočne zdĺhavé a stojí nezanedbateľné náklady navyše. Ak by však až k hotelu na ostrove viedla cesta, problém by bol vyriešený. Miesta, ktoré trpia odlivom dovolenkárov najviac, budú preto podporené vybudovaním podmorských tunelov prvé. Niekoľko rokov čaká na zahájenie prvý z projektov, ktorý bol inšpirovaný tunelom pod kanálom La Manche. Mal by spájať pevninu s polostrovom Pelješac, ktorý leží v južnej Dalmácii. Lodné spoločnosti nedokážu na takých krátkych trasách konkurovať trajektovou kyvadlovou dopravou vybudovanému dielu akým je tunel.

Tunel Pelješac ušetrí 100 km cesty, alebo dvojhodinový trajekt

Dobrý príklad pre podmorské riešenie dopravy je polostrov Pelješac. Západne od Pelješacu sa nachádza ďalší významný ostrov Korčula, na ktorý sa potrebujú dostať ďalší návštevníci pomocou trajektu z Pelješacu. Pre nich to znamená dva trajekty. Polostrov Pelješac je zaujímavo orientovaný. Spojenie s pevninou pripomína tvar písmena "V". Orientácia "véčka" je však opačná, ako by vyhovovalo prichádzajúcim návštevníkom od severu. Cesta na koniec polostrova po pobreží sa predĺži až o 100 km, oproti plavbe trajektom. Z prístavu Ploče (na pevnine) do Trpanj (na polostrove) premáva loď. Plavba trvá skoro dve hodiny, napriek vzdialenosti iba 15 km. Dnešný stav ponúka teda dve nevýhodné alternatívy. Cestu po pobreží (o 100 km dlhšia), alebo 15 km plavba trajektom (časové zdržanie, poplatky).

1. Cesta trajektom Ploče - Trpanj, trajekt 15 km, ceny podľa sezóny (približne 115 kun/ os.auto, + 27 kun/ dospelá osoba), plavba trvá 1 hod. 50 min. Trajekt vypláva približne každé tri hodiny, takže si musíte vyladiť čas príchodu do prístavu, alebo počkať v kolóne. Rezervácia lístkov dopredu nie je možná, takže lístok si zakúpite až priamo na mieste. Nalodenie podľa dopravnej situácie (nie je isté, že nastúpite na prvý trajekt, ktorý v prístave dostihnete). Dosť nevýhodná situácia, možno sa vyplatí vyraziť po ceste na juh cez Zaton.


Zväčšiť mapu

2. Cesta pobrežím vlastným dopravným prostriedkom: Ploče - Orebič po ceste vedúcej po pobreží cez Zaton. Jazda 115 km trvá cca 2 hod. Táto trasa vedie cez územie Bosna a Hercegovina. V prípade že pricestujete do Ploče z Bratislavy máte za sebou už 920 km jazdy. Ďalších 100 km určite nepoteší. Preto je vybudovanie tunela Ploče - Trpanj ideálnym riešením pre turistov. Jazda tunelom na Pelješac ušetrí 100 km cesty, alebo dvojhodinový trajekt.


Zväčšiť mapu

V prípade úspešnej realizácie projektu výstavby tunelov na významné ostrovy, by Chorvátsko získalo značnú výhodu v prostredí svetového cestovného ruchu. Či ?

Dovolenka na polostrove Pelješac a ostrove Korčula

Kiež by sa podarilo realizovať tunel na polostrov Pelješac. Spôsobí to radosť státisícom turistov, ktorí sem každoročne smerujú za letnou dovolenkou. Pelješac a susedný ostrov Korčula oddeľuje iba 2 km pás mora. Chystáte sa na Pelješac? Máte viac možností. Ubytujte sa v niektorom z letovísk Orebič, Trpanj, Dingač. Z vlastnej skúsenosti môžeme doporučiť južnú Dalmáciu. Dovolenka Korčula patrí k najviac navštevovaným ostrovom v Chorvátsku. Rozlohou patrí ostrov Korčula k desiatke najväčších chorvátskych ostrovov. Malebnosť krajiny s majestátnymi horami nad pobrežím zvažujúcim sa do priezračného mora, bohaté možnosti dovolenkovania a trávenia voľného času sem lákajú tisíce akčných turistov aj plážo-dovolenkárov. Vybrať si môžete z bohatej ponuky viacerých cestovných kancelárií, ktoré sa zameriavajú na túto krajinu. Chorvátsko pozná takmer každý Slovák, no ak nepoznáte ostrov Korčula, určite ho vyskúšajte. Vyberte si niektorý z príjemných, cenovo nenáročných hotelov - Hotel Park, alebo Hotel Bon Repos. Boli sme tu bez výhrad spokojní.


Šťastnú cestu a prejazd tunelom !


S pozdravom Svetu mier a Chorvátsku tunely !

RH ;-)

Zemepis zhrnutie: V texte boli spomenuté krajiny: Chorvátsko, Slovensko, Veľká Británia, Nemecko, Bosna a Hercegovina, Európa, Slovinsko a miestne názvy: La Manche, Dalmácia, Pelješac, Korčula, Orebič, Trpanj, Ploče, Zaton, Bratislava, Dingač

Pápež Benedikt XVI

Dátum 11.2.2013 bol pre Vatikán výnimočným, prvý krát sa slúžiaci pápež vzdal svojho úradu predčasne. Tradíciou peterského úradu je slúžiť do konca života. Pápež Benedikt XVI. uviedol nedostatok síl na výkon zverenej služby. Benedikta XVI. môžme považovať za jedného z trojice najvýznamnejších pápežov z prelomu milénií, ktorými sú: Ján Pavol II., Benedikt XVI. a František.

Blog Svet dovoleniek - článok vznikol na podporu významných osobností a udalostí

Pápež Benedikt XVI
Pápež Benedikt XVI - Vatikán

 

Životopis

Joseph Ratzinger (pápež Benedikt XVI.) sa narodil 16. apríla 1927 v Marktl am Inn v Nemecku. Jeho otec, policajt, pochádzal z tradičnej rodiny roľníkov z Dolného Bavorska. Mladícke roky strávil v Traunsteine, malom mestečku pri rakúskych hraniciach. V tejto súvislosti, ktorú sám pápež Benedikt XVI. Opísal ako „mozartovskú“, prijal svoju kresťanskú, ľudskú a kultúrnu formáciu.

Druhá svetová vojna

Jozefove dni mladosti neboli ani zďaleka ľahké. Jeho viera a rodinná výchova ho pripravili na tvrdé skúsenosti s problémami spojenými s nacistickým režimom; dokonca si pamätá, ako pred slávením svätej omše videl svojho farára zbitého nacistami, a dobre si uvedomoval prudko nepriateľskú atmosféru katolíckej cirkvi, ktorá v tom čase v Nemecku existovala. Na konci druhej svetovej vojny bol Jozef zaradený do pomocnej protilietadlovej služby.

Kňaz, profesor, vatikánsky koncil

V rokoch 1946 až 1951 študoval filozofiu a teológiu na univerzite v Mníchove a na strednej škole vo Freisingu. Spolu s bratom Georgom bol 29. júna 1951 vysvätený za kňaza v katedrále vo Freisingu. V roku 1953 don Ratzinger získal doktorát z teológie s prácou s názvom „Ľud a dom Boží v náuke o Cirkvi svätého Augustína“.

O štyri roky neskôr sa kvalifikoval ako univerzitný profesor. Potom učil na vysokej škole filozofie a teológie vo Freisingu dogmy a základnú teológiu; potom v Bonne od roku 1959 do roku 1969; v Münsteri od roku 1963 do roku 1966; a v Tübingene v rokoch 1966 až 1969.

Od roku 1969 bol profesorom dogmatickej teológie a histórie dogiem na univerzite v Regensburgu, kde sa nakoniec stal dekanom a prorektorom.

V rokoch 1962 až 1965 bol prítomný na všetkých štyroch zasadnutiach Druhého vatikánskeho koncilu ako hlavný teologický poradca kolínskeho arcibiskupa kardinála Josefa Fringsa.

Teologia

Dôležitá a užitočná skúsenosť otca Ratzingera ako kňaza a „odborníka“ na Druhom vatikánskom koncile bola pre jeho život nesmierne cenná a zásadná. Túto skúsenosť prežil ako potvrdenie svojho vlastného povolania, ktoré definoval ako „teologické“.

Postupom rokov pokračoval aj rýchly sled jeho početných podrobných publikácií, ktoré slúžili ako referenčný bod pre katolíkov, najmä pre tých, ktorí sa zúčastňujú pokročilých teologických štúdií.

Kolega v pravde

24. marca 1977 ho pápež Pavol VI. Vymenoval za arcibiskupa v Mníchove a Freisingu (Mníchov a Freising). V tom istom roku bol 28. mája vysvätený za biskupa a bol prvým diecéznym kňazom za posledných 80 rokov, ktorý sa ujal pastoračnej správy v tejto veľkej bavorskej diecéze. Za svoje biskupské heslo si zvolil: „Spolupracovník v pravde“ (porov. III Jn 1,8).

Bol vytvorený a vyhlásený za kardinála pápežom Pavlom VI. Na Konzistóriu z 27. júna 1977 týkajúcich sa titulov suburbikánskeho kostola Velletri-Segni (5. apríla 1993) a suburbikánskeho kostola Ostia (30. novembra 2002).

25. novembra 1981 ho pápež Ján Pavol II. Vymenoval za prefekta Kongregácie pre náuku viery. Stal sa tiež predsedom biblickej komisie a Pápežskej medzinárodnej teologickej komisie. 15. februára 1982 rezignoval na svoju pastoračnú funkciu arcibiskupa v Mníchove a vo Freisingu.

Katechizmus katolíckej cirkvi

Jeho úloha predsedu Komisie pre vypracovanie katechizmu Katolíckej cirkvi a šesť rokov intenzívnej práce (1986 - 1992), ktoré stoja za jeho prípravou, sú jedným z mnohých jeho vynikajúcich úspechov.

6. novembra 1998 bol vymenovaný za prodekana kardinálskeho kolégia; dňa 30. novembra 2002 Svätý Otec schválil jeho zvolenie na príkaz kardinálov biskupov za dekana kolégia kardinálov.

V rámci Rímskej kúrie

Do svojho zvolenia za predsedu Petra bol kardinál Ratzinger členom Rady druhej sekcie štátneho sekretariátu; kongregácií: za východné cirkvi, za bohoslužbu a disciplínu sviatostí, za biskupov, za evanjelizáciu národov, za katolícku výchovu, ako aj za Pápežskú radu pre podporu jednoty kresťanov a Pápežskú komisiu pre latinčinu Amerika a Pápežská komisia Ecclesia Dei.

Ako dekan kardinálskeho kolégia predsedal rokovaniam kolégia počas uprázdneného miesta Svätej stolice po smrti pápeža Jána Pavla II. 2. apríla 2005. V piatok 8. apríla predsedal kardinál Ratzinger svätej omši na Námestí svätého Petra na pohrebe pápeža Jána Pavla II.

Habemus Papam

V utorok 19. apríla 2005 bol kardinál Joseph Ratzinger zvolený za 265. pontifika rímskokatolíckej cirkvi, pričom vybral meno Benedikt XVI.

Posledný príhovor

Výrazný prínos predposledného pápeža je sformulovaný v jeho vlastných slovách, ktoré predniesol v záverečnom verejnom vystúpení - posledné verejné vystúpenie Pápeža Benedikta XVI.. Po ďakovných pasážach sa Benedikt vo svojej reči zamýšľa nad životom cirkvi: "... takéto prežívanie Cirkvi a schopnosť takmer sa dotknúť sily jej pravdy a lásky vlastnými rukami je príčinou radosti v čase, keď mnohí hovoria o jej úpadku. Pozrime sa však, ako dnes žije Cirkev!".

Bolestivé museli byť prejavy ospravedlnenia sa za hriechy páchané kňazmi, ktoré Benedikt počas svojej služby verejne učinil. Dopad týchto činov na cirkev bol podľa mnohých zdrvujúci a nároky na hľadanie nového smerovania v nových časoch zrejme presahovali možnosti najschopnejších politikov a štátnikov, vrátane pápežových.

Vysoký vek, slabnúce zdravie zaiste tiež prispeli ku konštatovaniu: "V posledných mesiacoch som cítil, že slabnem, a naliehavo som prosil Boha, aby ma v modlitbe osvietil svojím svetlom, aby ma prinútil prijať správne rozhodnutie nie pre moje dobro, ale pre dobro Cirkvi. Tento krok som urobil s plným vedomím jeho vážnosti a tiež jeho novosti, ale s hlbokou vyrovnanosťou duše. Milovať Cirkev tiež znamená mať odvahu robiť ťažké a bolestivé rozhodnutia, mať vždy na pamäti dobro Cirkvi pred sebou samým."

"..už neexistuje návrat do súkromia. Moje rozhodnutie vzdať sa aktívneho výkonu služby to nezrušuje. Nevraciam sa do súkromného života, stretnutí, recepcií, konferencií atď. Neopúšťam kríž, ale zostávam novým spôsobom s Ukrižovaným Pánom."

Benedikt XVI. na vatican.va